• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

MDV betong konstruksjoner fra Fiskehus AS er foreslått brukt i etableringen av et kunstig rev utenfor Svestad Brygge på Nesodden utenfor Oslo.

 

Prosjekt; Kunstig rev på Svestad

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Kai Garseg, 18. februar 2013

 

ProDykk på Svestad på Nesodden jobber med planer om å etablere et kunstig rev av betongkonstruksjoner innenfor Nordre Brygge ved Svestad Brygge.

Kartet viser hvor det kunstige revet er tenkt plassert utenfor Svestad Brygge.

 

Banner

 

 

- Vi er alltid på jakt etter å bedre miljøet. Derfor har vi utviklet denne ideen om å legge til rette for et kunstig rev ved Svestad Brygge, opplyser Prodykk på en bloggside om prosjektet. (se link til blogg nedrest i saken)

 

- Vi ser på dette som en vinn-vinn situasjon ettersom plassen er et etablert dykkeområdet. Vi ønsker å styrke grunnen til at dykkere skal komme til Svestad for å besøke undervannsverdenen samt få med støttespillere som marinbiologer, miljøinteresserte og kommunen, står det å lese.

 

Et bidrag for å hjelpe truede arter

 

Et kustig rev vil bli et bidrag til nye oppvekst- og yngelområder for marint dyreliv ved Svestad, blant annet overfiskede, truede og nær truede arter som kysttorsk, hummer og ål, for å nevne noe.

 

Med et kunstig rev ønsker ProDykk å etablere/ekspandere/berike et populært dykkeområde og samtidig bidra til kunnskap om viktigheten av å forvalte det marine miljøet bærekraftig. Det kunstige revet vil også kunne bli et viktig observasjon- og forskningsområde for forskere og studenter.

 

I betong

 

- Tanken er å legge et kunstig rev med MDV betong konstruksjoner fra Fiskehus AS innenfor nordre brygge ved Svestad Brygge, Nesodden. Valget av MDV konstruksjonen er et forslag fra Fiskehus etter en enkel gjennomgang av egenskapene til området ved Svestad Brygge.

 

På 12 til 15 meters dyp

 

Revet kan ligge mellom vrakene ”Lekter’n” og ”Sinbad’s Armada”. Her er det sand/mudder bunn som ligger flat mellom vrakene på dybder mellom 12 og 15 meter. På hver side av dette planet er det en forhøyning som går fra 12 meter og opp til 5 m og en vegg som begynner fra 15 m ned til 35 m. Det er svake strømninger i området og litt marint økosystem mellom gamle blikk- og stålrester.

 

I løpet av året?

 

- Tidsrammen for prosjektet er litt vag. Vi gjerne skulle ha gjort det i løpet av året, men det er kommunen som må gi oss klarsignaler i forhold til opprettelse og senking av revet mtp de rette lover og regler. Også må vi i mellomtiden se på hva vi kan vi kan få til når det gjelder den økonomiske biten, og omfanget på det kunstige revet, sier daglig leder ved ProDykk, Kjetil Astrup, i en mail til Dykking.

 

- Vi vil gjøre dette ordentlig og har derfor kontaktet alle viktige instanser som Kystverket, kommunen etc. Vi er også i snakk med UiO, UMB, Fiskehus og WWF i forhold til det vitenskapelige aspektet av saken. Vi ønsker at ideen rundt et norsk kunstig rev skal bli forsket på generelt sett men også at revet vårt skal gro på best mulig måte. Derfor har vi allerede begynt research i forhold til dybde, strømninger, størrelse og type rev for vårt område.

 

Finansiering

 

ProDykkk opplyser at de allerede er i dialog med støttespillere som kan være med å finansiere det kunstige revet, men at de trenger all hjelp de kan få.

 

- Vi vil også åpne for et offentlig og individuelt marked i forhold til økonomisk støtte av prosjektet slik at enkeltpersoner og firmaer kan "investere" i revet. De deler av revet som "eies" av forskjellige aktører blir markert med navn og man kan selv følge utvikingen på sitt område ved å dykke der selv og/eller sjekke bilder/video fra våre oppdateringer samt vitenskapelige rapporter fra våre marinbiologer.

 

Skulpturpark også?

 

Astrup forteller i sin mail til Dykking av man nå også jobber med planer om å kanskje integrere en form for skulpturpark som en del av revet. Det blir spennende å se hva man kan få til i sjøen utenfor Svestad Brygge i tiden fremover. Dykking ønsker lykke til med prosjektet.

 

Les mer om prosjektet på ProDykks blogg (oppdateres etterhvert som prosjektet skrider fremover)

 
 

 

 Banner


Service dykkeutstyr

Foto- og videoutstyr

Fridykking og uv-jakt