• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

Ny Generalsekretær i Norges Dykkeforbund

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Torkel Rønningen, NDF, 21. juni 2013

 

Sølve Stubberud (47) er ansatt som ny Generalsekretær i Norges Dykkeforbund. Han overtok stillingen 1. juni etter Per Vangsøy som nå er pensjonert.

Sølve Stubberud (47) ble ansatt som ny Generalsekretær i Norges Dykkeforbund fra 1. juni.

 

Banner

 

 

Sølve, som er bosatt i Langhus, har jobbet som konsulent, prosjektleder, instruktør og selger i IT-bransjen i 25 år, og har derfor solid erfaring med blant annet programvare for kommunikasjon og prosjektledelse.

 

Han har 30 års erfaring med frivillig arbeid og klubbdrift i idretten, og har B-kurs fra luftsportforbundet og C-kurs fra NIF. Han har vært aktiv fallskjermhopper siden 1984 og sittet som styremedlem, utdanningsansvarlig, sikkerhetsansvarlig og hovedinstruktør i en av landets største fallskjermklubber. Han har også vært leder av Akershus Luftsportsutvalg, og i flere år jobbet som klubbveileder i idrettskretser på Østlandet.

 

I tillegg til en lang rekke verv i fallskjermidretten har Sølve også 20 års erfaring som leder og instruktør i Forsvaret, og vært både troppsjef og objektsjef i Heimevernet med ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere utdanning og øvelser. Gjennom sin erfaring som instruktør og leder fra både idretten, forsvaret og IT-bransjen har Sølve høy fokus på sikkerhet i utdanning og i gjennomføring av aktiviteter som innebærer risiko.

 

Han tok CMAS ** i 1991 i Fredrikstad og har senere vært medlem i Drøbak undervannsklubb. Han har vært aktiv dykker i over 20 år og dykket i alle fem verdensdeler fra Kirkenes i nord til Cairns i sør. Han har også tatt PADI Master Scuba Diver med emnekurs i blant annet undervannsfotografering og undervannsjakt, og har interesse for fotografering og jakt både over og under vann.

 

For å bli oppdatert på NDF sin utdanning ønsker han å ta CMAS *** så fort som mulig, og ser frem til å ta fatt på oppgavene som skal hjelpe klubbene å nå målsettingene som er satt frem mot 2020 om å styrke og øke rekrutteringen, utdanningen og aktiviteten i klubbene.

 

Stubberud erstatter tidligere Generalsekretær Per Vangsøy, som nå har gått av med pensjon etter å ha vært annsatt i Norges Dykkeforbund siden 1979.

 

NDFs nettside www.ndf.no

 

 
 

 

 Banner


Utdanningsorganisasjoner

Service dykkeutstyr

Fridykking og uv-jakt