• Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
 • Dykking - bladet for dykkeinteresserte!
  

Banner

JA TAKK, BEGGE DELER? Havforskningsinstituttet mener å ta høyde for både stabilt langtidsutbytte og hindring av spredning i sine nye råd for forvaltning av kongekrabbe. Foto: Christian Skauge

 

Todelt kongekrabbe-råd

 

Legg til og del stoff fra Dykking.noSkrevet av Marie Hauge, Havforskningsinstituttet, 27. november 2010

 

For første gang tar Havforskningsinstituttet høyde for både stabilt utbytte og å hindre spredning i sine råd om forvaltningen av kongekrabbe.

 


 

 

 • Abonner på Dykking!

 

Banner

 

 

 

IMR.NO: Forvaltningen av kongekrabben har to formål: Den skal sikre et stabilt langtidsutbytte og hindre at kongekrabben vandrer videre vestover.

 

Når Havforskningsinstituttet nå gir sine råd om forvaltningen av kongekrabben er det for første gang tatt høyde for begge målsetningene.

 

Det er imidlertid vanskelig å oppnå begge målene samtidig, heter det fra instituttet: Spredning vestover hindres med økt beskatning. Økt beskatning gir i sin tur et mer usikkert langtidsutbytte.

 

- Skal kongekrabben hindres i å vandre videre vestover langs kysten av Finnmark, anbefaler vi at bestanden holdes på et lavest mulig nivå, sier Jan H. Sundet fra Havforskningsinstituttet.

 

Han fremhever at dette gjelder spesielt for den delen av bestanden som har tilhold nær grensen av det kvoteregulerte området og dermed er mest tilbøyelig til å vandre vestover.

 

Så lite krabbe som mulig

 

For å unngå videre spredning vestover foreslår Havforskningsinstituttet også å vurdere en høyere beskatning av kjønnsmodne hunnkrabber i dette grenseområdet.

 

Så lite kongekrabbe som mulig i norsk sone er også mest gunstig i et økosystemperspektiv.

 

Havforskningsinstituttet bygger dette rådet på bunnundersøkelser fra blant annet Varangerfjorden og Porsangefjorden.

 

Resultatene herifra tyder på at bunnen blir påvirket av kongekrabbens beiting, som på sikt kan gi en negativ endring i bunnfaunaen.

 

Høy bestand gir stabilt uttak

 

Kongekrabben skal også forvaltes slik at et stabilt årlig uttak er sikret. For å klare dette må bestanden holdes på et relativt høyt nivå.

 

- Både rekrutteringen og dødeligheten varierer fra år til år. En relativt høy stående bestand vil dempe effekten av disse variasjonene og sørge for et mer forutsigbart langtidsutbytte, sier Sundet.

 

Utbyttet fra kongekrabbebestanden er ifølge Sundet avhengig av tre forhold: Den stående bestanden, rekrutteringen til fangbar bestand og den naturlige dødeligheten.

 

Generell nedgang

 

Alle deler av kongekrabbebestanden har gått ned fra 2009 til 2010. Spesielt er nedgangen stor i Laksefjord og Porsanger. Bestandsnedgangen skyldes i all hovedsak stor beskatning de siste årene.

 

- Totalbestanden teller ca tre millioner individer. Det tilsvarer vel 3400 tonn kongekrabbe, som er 1600 tonn mindre enn i fjor. Vi må tilbake til 2002 for å finne tilsvarende lave tall som i år, sier Jan H. Sundet.

 

Kilde: Havforskningsinstituttet.

 

» LES MER: Flere nyheter om hav og miljø på Dykking.no

 

 

Diskuter denne saken på nettet!

 

 

Banner

 Banner


Service dykkeutstyr

Fridykking og uv-jakt