Klimaendringene truer havet

En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel viser at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt.

NYHETER

   

MILJØ

   

FORSKNINGKlimaendringene truer havet

En ny spesialrapport om hav og is fra FNs klimapanel viser at varmere og surere hav truer liv i havet og kan ramme fiskebestander hardt.

  4. oktober 2019
Raskere smelting av isen i Antarktis kan også gi høyere havnivåstigning enn forskerne hittil har trodd. Sammen med sterkere tropiske stormer vil det bety en økende risiko for lavtliggende kystområder.

Den nye rapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene vil få alvorlige konsekvenser for livet i havet og for sårbare samfunn langs kysten og i Arktis, men den også at det er mulig å redusere konsekvensene hvis klimagassutslippene reduseres raskt.

– Hvis ikke, kan det bli vanskelig, for ikke å si umulig, både for naturen og for mange samfunn å tilpasse seg, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).Havnivået kan stige mer enn forskerne tidligere har trodd dersom isen i Antarktis semlter raskt. Foto: NASA/British Antarctic Survey


Havnivået kan stige en meter

En økning i havnivået på på mellom 61 og 110 cm i 2100 er vurdert som sannsynlig hvis utslippene fortsetter å øke.

Hendelser med ekstremt høye havnivåer som tidligere forekom én gang hvert århundre, kan om 30 år skje årlig i lavtliggende storbyer og på øyer. Sammen med sterkere tropiske stormer vil dette føre til økende risiko for lavtliggende kystområder.

Temperaturen i havet vil fortsette å stige, og ved fortsatt høye utslipp kan marine hetebølger inntreffe 50 ganger så ofte som i dag mot slutten av hundreåret.Også korallrevene står i fare når temperaturen og havnivået stiger.


Dette er en alvorlig trussel mot tropiske korallrev og mange andre marine økosystemer. Havet vil også bli mindre produktivt, og fangstpotensialet for verdens fiskerier kan synke med opptil 25 prosent mot slutten av dette århundre hvis utslippene ikke reduseres.

Noe må gjøres – og det haster

– Klarer vi ikke å stanse klimagassutslippene, vil det få alvorlige konsekvenser for miljø, økonomi, matsikkerhet, behovet for humanitær bistand og sikkerhetssituasjonen i sårbare land og regioner. Slike virkninger forplanter seg og blir en stor risiko også for Norge, sier Elvestuen.

Ytterligere konsekvenser er at fiskebestandene vil flytte seg, og tareskogen kan steder få problemer på grunn av varmere vann. Sjøisen i Arktis vil fortsette å krympe, og leveområdene for arktiske arter vil bli stadig mindre.

– Når havet rammes av klimaendringene, er både en bærekraftig havøkonomi og god havforvaltning viktige deler av det som må gjøres. Her har Norge gode muligheter til å gå foran og vise vei, avslutter klima- og miljøminister Ola Elvestuen.


ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE

ANNONSE

Last inn flere

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 3/2019:

Innhold:

  • NM i UV-foto: Se bildene fra årets NM
  • VRAKLEKSIKON: Z2 Georg Thiele
  • MARINBIOLOGI: Med #sneglebuss i Finnmark
  • FORSKNING: Sjøpølser
  • GROTTEDYKKING: Viroit i Albania
  • HOLD NORGE RENT: Rydd mens du dykker
  • VRAKDYKKING: Chuuk Lagoon i Mikronesia
  • UTSTYRSTEST: Waterproof D7X
  • AKTUELT: De norske VM-lagene i UV-foto
  • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Bladet inneholder også aktuelt og nyheter, oversikt over arrangementer og annet spennende dykkestoff.
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS
padding-left: 20px;