Norge har fått ni nye marine vernområder

Regjeringen har opprettet ni nye marine verneområder langs kysten, og nå er blant annet Skarnsundet, Lurefjorden og Rossfjordstraumen vernet. Norge har nå 15 marine verneområder.

Norge har fått ni nye marine vernområder
Foto: NOAA/Wikipedia

VERNEOMRÅDE

MARINBIOLOGINorge har fått ni nye marine vernområder

Regjeringen har opprettet ni nye marine verneområder langs kysten, og nå er blant annet Skarnsundet, Lurefjorden og Rossfjordstraumen vernet. Norge har nå 15 marine verneområder.

  24. juni 2020
Ni kystsoner fra Finnmark i nord til Vestland i sør fikk i går status som marine verneområder.

Det dreier seg om havområder med spesielle habitater og et rikt og til dels unikt mangfold av arter.

– Norge forvalter store havområder med unike naturverdier som det er viktig å ta vare på for fremtiden. Jeg er glad for at vi nå mer enn dobler tallet på marine verneområder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Dette er de nye verneområdene:

 • Vestland: Lurefjorden og Lindåsosene
 • Nordland: Innervisten, Nordfjorden, Karlsøyfjorden, Kaldvågfjorden og Innhavet
 • Trøndelag: Skarnsundet
 • Troms og Finnmark: Rossfjordstraumen, Rystraumen og Ytre Karlsøy


Koraller i Skarnsundet

For dykkere er det kanskje viktigste verneområdet Skarnsundet, innerst i Trondheimsfjorden. Her finnes det kaldtvannskoraller av nasjonal og internasjonal verdi, skriver Fylkesmannen i Trøndelag.

Verneområder

Det marine verneområdet i Skarnsundet dekker et sjøareal på ca. 18 km2 i Inderøy kommune, med grense mot land langs dybdekote 5 m under sjøkartnull. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen. Det er ikke forbudt å fiske i verneområdet.

Se video fra Skarnsundet:Video: Fylkesmannen i Trøndelag/Vimeo


Verner Periphylla-område

Et av de mest særpregede fjordsystemene i verden er Lurefjorden i Vestland fylke. Den er spesielt kjent blant dykkere på grunn av forekomstene av den spesielle kronemaneten som trives her.

– Lurefjorden utmerker seg som et tilfluktssted for arter som var vanlige i Vestland under istiden, men som ellers har forsvunnet på grunn av gradvis økende vanntemperaturer, skriver Regjeringen.

Lurejorden inngår også i Nordhordland Biosfæreområde, som ble godkjent som et UNESCO Man and Biosphere-område i juni 2019.


Kronemanet

Kronemanet, Periphylla periphylla


Nye forskrifter

Samtidig med opprettelsen av de nye verneområdene har Klima- og miljødepartementet lagt frem forslag til forskrifter som skal regulere områdene.

Her kan du lese mer om hva vernet faktisk innebærer – hva som blir forbudt og hva som fortsatt er tillatt i de forskjellige områdene:– Når disse områdene nå blir marine verneområder, tar vi særlig vare på både naturmangfold og stor biologisk produksjon. Ved at noen områder er mer beskyttet mot påvirkning, blir de også mer robuste mot virkningene av klimaendringer, avslutter klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Ta dykkekurs hos Nærøydykk i sommer

  Etterspørselen etter dykkekurs har ikke vært større på flere år, og det er tydelig at mange skal ta ferien her hjemme i år. Nå kan du ta sommerkurs hos Nærøydykk fra 23.–26. juli.

ANNONSE:

ANNONSE

ANNONSE

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 3/2019:

Innhold:

 • NM i UV-foto: Se bildene fra årets NM
 • VRAKLEKSIKON: Z2 Georg Thiele
 • MARINBIOLOGI: Med #sneglebuss i Finnmark
 • FORSKNING: Sjøpølser
 • GROTTEDYKKING: Viroit i Albania
 • HOLD NORGE RENT: Rydd mens du dykker
 • VRAKDYKKING: Chuuk Lagoon i Mikronesia
 • UTSTYRSTEST: Waterproof D7X
 • AKTUELT: De norske VM-lagene i UV-foto
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Bladet inneholder også aktuelt og nyheter, oversikt over arrangementer og annet spennende dykkestoff.
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS