Over 50.000 spøkelsesteiner på fire år
Hummerfisket er i full gang, og nye spøkelsesteiner havner på havbunnen hver eneste dag. Vi har sett på tallene fra de siste fire årene og gjort beregninger for å vise omfanget av problemet.
Over 50.000 spøkelsesteiner på fire år
Foto: Tor André Johannesen
SPØKELSESFISKE

Over 50.000 spøkelsesteiner på fire år
Hummerfisket er i full gang, og nye spøkelsesteiner havner på havbunnen hver eneste dag. Vi har sett på tallene fra de siste fire årene og gjort beregninger for å vise omfanget av problemet.
  18. oktober 2020
Vi har hentet inn tall fra Fiskeridirektoratet og andre kilder for å finne ut hvor mange som fisker hummer, hvor mange hummer som må bøte med livet, og ikke minst – hvor mange teiner som mistes hvert år.

2017:35.032 påmeldte. Ifølge Havforskningsinstituttet ble det fanget 454 000 hummer. En undersøkelse viste at 14.500 teiner gikk tapt.
2018:29.786 påmeldte, en nedgang på 18% i forhold til året før. Av disse var 27.989 fritidsfiskere. Det ble fanget 322.000 hummer, ifølge Havforskningsinstituttet.
2019:29.000 påmeldte, og ingen stor endring fra året før. Det ble ikke gjort beregninger for antall fangede hummer eller tapte teiner.
2020:35.724 påmeldte, en økning på 23% siden i fjor. Av disse er 34.119 fritidsfiskere. Tallet er det høyeste siden registreringen startet i 2017.

Dersom man legger dette til grunn for å beregne antall fangede hummer og mistede teiner for fireårsperioden, kommer man frem til følgende tall:

ÅrPåmeldteHummerTapte teiner
201735.032454.00014.500
201829.786322.00012.300
201929.000344.00012.000
202035.724424.00014.800
  1.544.00053.600


Tallene i kursiv er våre beregninger, basert på et gjennomsnitt av tilgjengelige data.


Over 53.000 spøkelsesteiner

På bare fire år har hummerfiskerne altså mistet 53.600 teiner, beregningen for 2020 inkludert. Det betyr at annenhver registrerte hummerfisker mister en teine hvert år.

Til tross for stor innsats fra blant annet dykkeklubbene, Kystvakten og Fiskeridirektoratet ligger svært mange av disse fortsatt på bunnen og tar livet av hummer, krabber og fisk til ingen nytte.

LES OGSÅ
Nå skal 300.000 hummer bøte med livet


Hummerfisket har naturligvis pågått mye lenger enn siden 2017, og når man vet at det går mange år før teinene brytes ned sier dette noe om det totale antallet spøkelsesteiner langs Norskekysten.

I tillegg kommer alle krabbeteinene som mistes året rundt. Det finnes ikke tall på hvor mye taskekrabbe som tas i fritidsfisket i Norge, eller hvor mange teiner som går tapt. Forskerne vet bare at det er mange.

Dette skjer i en spøkelsesteine:

Panteordning eller miljøavgift

For å komme problemet med spøkelsesfiske til livs bør det innføres en panteordning for hummer- og krabbeteiner, eller en miljøavgift ved kjøp av teiner. Det bør også innføres en avgift for å delta i hummerfisket.

Midlene fra disse ordningene kan gis i støtte til dykkeklubber og andre som bidrar med å hente opp tusenvis av teiner i året, og faktisk gjør noe konstruktivt for å løse problemet.

Spøkelsesteiner

Dette hentet Rogaland UV-Jakt og Fridykkerklubb opp under en ryddeaksjon i Dusavika. Foto: Kristian Sunde Tollaksen


Ikke bærekraftig

Det er langt fra nok å opprette noen få fredningsområder for hummer langs kysten – her må myndighetene komme på banen med tiltak som virkelig monner!

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå, men likevel tillater man at dette ikke bærekraftige fisket fortsetter.

LES OGSÅ
Hummeren må beskyttes bedre!


I tillegg til 1,5 millioner hummer som er lovlig fanget de siste fire årene er det store mørketall når det gjelder hvor mye hummer som fanges ulovlig, både i og utenfor sesongen.

På toppen av dette kommer de negative effektene av spøkelsesfiske som tar livet av et ukjent antall hummer.

Ved siden av en panteordning eller miljøavgift bør antall teiner pr. båt reduseres. Det må også vurderes å innføre en fem års fredningsperiode for å gi bestanden en sjanse til å hente seg opp.

Vi har oppdatert tallene i februar 2021, etter at hummerfisket var avsluttet.


ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm...

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Er du interessert i dykkehistorie?

  Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS