Over 50.000 spøkelsesteiner på fire år

Hummerfisket er i full gang, og nye spøkelsesteiner havner på havbunnen hver eneste dag. Vi har sett på tallene fra de siste fire årene og gjort beregninger for å vise omfanget av problemet.

Over 50.000 spøkelsesteiner på fire år
Foto: Tor André Johannesen

SPØKELSESFISKEOver 50.000 spøkelsesteiner på fire år

Hummerfisket er i full gang, og nye spøkelsesteiner havner på havbunnen hver eneste dag. Vi har sett på tallene fra de siste fire årene og gjort beregninger for å vise omfanget av problemet.

  18. oktober 2020
Vi har hentet inn tall fra Fiskeridirektoratet og andre kilder for å finne ut hvor mange som fisker hummer, hvor mange hummer som må bøte med livet, og ikke minst – hvor mange teiner som mistes hvert år.

2017:35.032 påmeldte. Ifølge Havforskningsinstituttet ble det fanget 454 000 hummer. En undersøkelse viste at 14.500 teiner gikk tapt.
2018:29.786 påmeldte, en nedgang på 18% i forhold til året før. Av disse var 27.989 fritidsfiskere. Det ble fanget 322.000 hummer, ifølge Havforskningsinstituttet.
2019:29.000 påmeldte, og ingen stor endring fra året før. Det ble ikke gjort beregninger for antall fangede hummer eller tapte teiner.
2020:35.671 påmeldte, en økning på 23% siden i fjor. Av disse er 34.069 fritidsfiskere. Tallet er det høyeste siden registreringen startet i 2017.

Dersom man legger dette til grunn for å beregne antall fangede hummer og mistede teiner for fireårsperioden, kommer man frem til følgende tall:

ÅrPåmeldteHummerTapte teiner
201735.032454.00014.500
201829.786322.00012.300
201929.000344.00012.000
202035.671423.00014.700
  1.543.00053.500


Tallene i kursiv er våre beregninger, basert på et gjennomsnitt av tilgjengelige data.


Over 53 000 spøkelsesteiner

På bare fire år har hummerfiskerne altså mistet 53 500 teiner (beregningen for 2020 inkludert). Til tross for stor innsats fra blant annet dykkeklubbene, Kystvakten og Fiskeridirektoratet ligger svært mange av disse fortsatt på bunnen og tar livet av hummer, krabber og fisk til ingen nytte.

Hummerfisket har naturligvis pågått mye lenger enn dette, og når man vet at det går mange år før teinene brytes ned sier dette noe om det totale antallet spøkelsesteiner langs Norskekysten.

I tillegg kommer naturligvis alle krabbeteinene som mistes året rundt. Det finnes ikke tall på hvor mye taskekrabbe som tas i fritidsfisket i Norge, og heller ikke noen undersøkelser om hvor mange teiner som går tapt. Vi vet bare at det er mange.

Dette skjer i en spøkelsesteine:

Panteordning eller miljøavgift

For å komme problemet med spøkelsesfiske til livs bør det innføres en panteordning for hummer- og krabbeteiner, eller en miljøavgift ved kjøp av teiner. Det bør også innføres en avgift for å delta i hummerfisket.

Midlene fra disse ordningene kan gis i støtte til dykkeklubber og andre som bidrar med å hente opp tusenvis av teiner i året, og faktisk gjør noe konstruktivt for å løse problemet.

Spøkelsesteiner

Dette hentet Rogaland UV-Jakt og Fridykkerklubb opp under en ryddeaksjon i Dusavika. Foto: Kristian Sunde Tollaksen


Ikke bærekraftig

Det er langt fra nok å opprette noen få fredningsområder for hummer langs kysten – her må myndighetene komme på banen med tiltak som virkelig monner!

Hummerbestanden er på et historisk lavt nivå, men likevel tillater man at dette ikke bærekraftige fisket fortsetter.

I tillegg til 1,5 millioner hummer som er lovlig fanget de siste fire årene kommer de negative effektene av spøkelsesfiske som tar livet av et ukjent antall hummer. Det er også store mørketall når det gjelder hvor mye hummer som fanges ulovlig utenom sesongen.

Ved siden av en panteordning eller miljøavgift bør antall teiner pr. båt reduseres. Det må også vurderes å innføre en fem års fredningsperiode for å gi bestanden en sjanse til å hente seg opp.

Vi har oppdatert tallene 18.12.2020, etter at hummerfisket for 2020 sør i landet var over.
Dykkerulykken i Vadsø:
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • – Vi gjør service for alle dykkere

  Mange tror at Gass og Pusteservice er et servicecenter bare for bransjen, men det er ikke riktig. Her kan også vanlige dykkere levere inn ventiler og flasker til service.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Florida: Perfekt for dykking og snorkling

  Florida Keys er en 190 kilometer lang kjede av spennende øyer som strekker seg sørover fra tuppen av Florida, helt til Key West. Området byr på flott dykking med vrak og vakre korallrev.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS