Vil ha flere fredningsområder for hummer

Fiskeridirektoratet inviterer landets 282 kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres spesielt til å søke.

Vil ha flere fredningsområder for hummer
Foto: Fiskeridirektoratet

HUMMERVil ha flere fredningsområder for hummer

Fiskeridirektoratet inviterer landets 282 kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres spesielt til å søke.

  22. oktober 2020
– Vi ønsker et fredningsområde for hummer i hver kystkommune og håper spesielt på at kommuner som ikke har kommet med forslag enda gjør det, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det er nå til sammen 51 fredningsområder langs kysten. Disse inkluderer ti nye områder som er etablert før årets hummersesong. I fredningsområdene er det forbud hele året å fiske med redskap som kan fange hummer.

– Til sammen kan fredningsområdene til slutt bli et nettverk som sikrer en god beskyttelse av hummerbestanden langs kysten vår, samtidig som det begrensede fisket kan fortsette utenfor disse områdene, sier Meling.

Homarus gammarus

Norge har i dag 51 fredningsområder for hummer. Nå inviterer Fiskeridirektoratet alle landes kystkommuner til å søke om nye hummerreservater. Dersom oppfordringen følges kan det bli over 200 fredningsområder langs kysten.


Kommunene bestemmer selv

Det er kommunen som selv må ta initiativ ovenfor Fiskeridirektoratet til å sette i gang en prosess for å etablere et fredningsområde for hummer.

– Kommunen må ta en formell beslutning om å starte prosessen. Kommunens forslag må behandles politisk før det sendes over til Fiskeridirektoratet, sier Meling.

Hele saken, ikke bare selve vedtaket, sendes til Fiskeridirektoratet for å gi regionkontorene det beste grunnlaget for å forberede en nasjonal høring.

– Høringsfristen skal normalt være tre måneder og vi ber derfor om at kommunens vedtak sendes til oss før 1. mai. Da kan vi få på plass fredningsområdene i god tid før sesongen starter 1. oktober, sier Meling.


Klare kriterier

– Det må være en rimelig god hummerbestand i området som velges ut. Området skal ha et godt vannmiljø og varierte bunnforhold som er egnet for hummer. Det må tas hensyn til hummerens vandring mellom grunt og dypere vann, sier Meling.

Størrelsen på det foreslåtte området er ikke viktig. Noen av de eksisterende områdene er små i utstrekning, mens andre omfatter hele fjorder.

– Dersom det er kommuner som ønsker å få vurdert om et område kan egne seg for hummerfredning, så er de selvfølgelig også velkomne til å ta kontakt. Kommunen kan også ta imot bistand i sitt arbeid fra relevante interesseorganisasjoner, sier Meling.

Fredningsområder for hummer:Forskning finner fredningsområder fordelaktig

Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene, og det er liten tvil om at det er mer spennende å dykke på et sted med masse hummer og lite eller ingen fiskeredskaper.

– Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Meling.

Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene. Det foregår også en viss utvandring av hummer fra områdene, og dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.


Les også disse sakene:
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Norges Dykkeforbund utdanner dykkere etter retningslinjene til CMAS, det internasjonale dykkeforbundet. Utdanningen skjer gjennom dykkeklubbene eller hos autoriserte dykkeskoler. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr også CMAS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Er du interessert i dykkehistorie?

  Norsk Dykkehistorisk Forening er en interesseorganisasjon som arbeider for at et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret, eller en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.

ANNONSE:

ANNONSE:

ANNONSE

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Servicekampanje på VideoRay

  Hvis du bruker VideoRay til inspeksjonsarbeidet, har du nå muligheten til å få en kostnadsfri sjekk, funksjonstest og tilstandsrapport på utstyret ditt.
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS