Klimaendringene gir dårligere sikt
Miljødirektoratets overvåking av vannet elver, innsjøer og langs kysten viser at klimaendringer påvirker livet i havet i vesentlig grad. En av effektene er at sikten blir dårligere.
Klimaendringene gir dårligere sikt
Illustrasjonsfoto: Christian Skauge
MILJØ

Klimaendringene gir dårligere sikt
Miljødirektoratets overvåking av vannet elver, innsjøer og langs kysten viser at klimaendringer påvirker livet i havet i vesentlig grad. En av effektene er at sikten blir dårligere.
  1. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Overvåkingen viser allerede klare tegn på at klimaet påvirker vannmiljøet. Varmere klima og mer og kraftigere nedbørsperioder påvirker isbreene, livet i innsjøene, elvene og kystvannet vårt, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

En av de tydeligste klimaeffektene som er avdekket er at vannet langs kysten er blitt mørkere og mer grumsete. NIVA har oppsummert dette i en rapport til Miljødirektoratet.

Målestasjon

Klimaovervåking av vannet ved en målestasjon i Adventelva på Svalbard. Foto: Uta Brandt, NIVA


Ikke bare er grumsete vann dårlig for dykkere, men mørkere kystvann skaper også problemer for levende organismer som er avhengig av lys for å skaffe seg næring.

Kystovervåkingsprogrammet Økokyst viser blant annet at både tang, tare og ålegras i Skagerrak generelt vokser på grunnere områder nå enn tidligere på grunn av dårligere tilgang på lys.

Slår alarm: Oslofjorden gror igjen


Mye av årsaken til problemet finner man ved å spore vannet tilbake til innsjøer og elver, hvor data viser at ferskvannet flere steder har blitt mørkere og mer grumsete.

Dette skyldes ekstremværhendelser som gir større og hyppigere flommer og mer erosjon, samt at økte temperaturer fører til økt bresmelting og utvasking av mer breslam til elver og innsjøer.– Ferskvannet renner som kjent ut i ved kysten sammen med annen mer direkte avrenning fra land og bidrar til «mørk stemning» langs kysten, skriver Miljødirektoratet.

Et av eksemplene er innsjøen Gjende, som er sterkt påvirket av den økte bresmeltingen i Jotunheimen. Dette fører til at store mengder brepartikler med ukjent økologisk virkning renner ut i Ytre Oslofjord.Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

  • Gi et dykkekurs i gave

    Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver hos ProDykk Oslo til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Dyreliv i havet: Lær mer om snegler

    Den 7. utgaven av boka Dyreliv i havet er en skattkiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Den finnes både i trykt utgave og som eBok, og det er bare én ting å gjøre: Løp og kjøp!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS