Pigghåen blir fritt vilt
Pigghåen har vært fredet siden 2010, men nå er det slutt: Myndighetene åpner for kommersielt fiske fra nyttår. Forbudet mot fritidsfiske og UV-jakt oppheves også.
Pigghåen blir fritt vilt
Foto: Fredrik Myhre, WWF Verdens naturfond
HAIER

Pigghåen blir fritt vilt
Pigghåen har vært fredet siden 2010, men nå er det slutt: Myndighetene åpner for kommersielt fiske fra nyttår. Forbudet mot fritidsfiske og UV-jakt oppheves også.
  27. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– For første gang siden 2010 åpnes det for et direktefiske etter pigghå med konvensjonelle redskap for fartøy under 15 meter, skriver Nærings- og fiskeridepartementet.

Samtidig oppheves forbudet mot fritidsfiske av pigghå. Dette betyr at det også blir tillatt med UV-jakt på pigghå fra 1. januar 2023.

Det står dårlig til med norske haier


Pigghåen er oppført som «sårbar» på den norske rødlisten, som ble oppdatert i 2021. Denne ligger på Artsdatabanken.no.

Ifølge rødlisten vurderer ICES bestanden av pigghå til å være på et historisk lavt nivå, men ser tegn til økning i biomasse og rekruttering.

LES OGSÅ
Håbrannen er en hvileløs jeger


Marinbiolog Fredrik Myhre er leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, og leder også organisasjonen Hjelp Havets Haier.

– Det beste ville være å avstå fra fiske og heller avsette de kvotene Norge vil bli tildelt til å gjenoppbygge bestanden, sier han til Dykking.

Fredrik Myhre

Fredrik Myhre. Foto: Geir Barstein, WWF Verdens naturfond


Han mener det er viktig å huske på at pigghåen fremdeles er listet som utrydningstruet både i internasjonale farvann og her hjemme i Norge.

– Fiskeri- og havminister Skjæran burde i stedet styrket merkefiske etter pigghå slik at vi får mer kunnskap om arten uten å drepe utrydningstruede dyr unødvendig, sier Myhre.

LES OGSÅ
Se pigghåen svømme i tareskogen


ICES har gitt et kvoteråd på 17.000 tonn pigghå i Nordøst-Atlanteren, men denne er ikke fordelt på kyststater og internasjonalt farvann.

I vedtaket vises det til at økt biomasse tillater et begrenset fiske på pigghå, men at utviklingen må følges tett for å sikre fortsatt økning av bestanden.

Pigghåen – vår vanligste hai


Reguleringen som nå innføres er tilsvarende den som gjaldt sist det var lov å fiske pigghå. Det er ikke fastsatt noen kvote, og forskriften er tidsubestemt.

ærings- og fiskeridepartementet opplyser at det kan bli nødvendig med innstramminger av fisket dersom uttaket viser seg å bli for høyt.Havforskningsinstituttet anser det som viktig å bygge opp gode tidsserier på fangstdata og på lengde- og kjønnssammensetning i fangstene.

Et begrenset direktefiske vil gi bedre data på fangst per enhet enn bifangstfiske. Fartøy over 15 meter tillates inntil 15 prosent bifangst av piggå.

Opprinnelig publisert 22.12.2022ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

  • Onsdagsdykk på Slemmestad

    Bli med Oslofjorden Dykkesenter til Bjerkåsholmen ved VEAS på Slemmestad onsdag 31. mai! Stedet passer for alle – og nå kan det være mye nakensnegler.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver hos Nemo til helgen

    Rescue Diver er kanskje det viktigste kurset på PADI-stigen, og lærer deg førstehjelp og hvordan skal håndtere en ulykke. Nå har du sjansen til å bli en tryggere dykker!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS