Dette skjer på Clean Ocean Conference
Når Clean Ocean Conference 2023 arrangeres i Haugesund 3. og 4. november settes fokus på utfordringene med marint avfall. Her får du oversikt over hva som skjer på konferansen.
Dette skjer på Clean Ocean Conference
Ruben Oddekalv (t.v.) er blant foredragsholderne. Foto: Christian Skauge
KONFERANSE

Dette skjer på Clean Ocean Conference
Når Clean Ocean Conference 2023 arrangeres i Haugesund 3. og 4. november settes fokus på utfordringene med marint avfall. Her får du oversikt over hva som skjer på konferansen.
  21. oktober 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
På konferansen vil politiske beslutningstakere presentere sine ambisjoner, og forskere og aktive miljøforkjempere vil dele sin kunnskap for å gi en bedre forståelse av utfordringene vi står overfor, og hvordan vi løser disse.

Det står mye interessant på programmet, både for miljøengasjerte, dykkere, fagpersoner fra det offentlige og private, næringslivet og potensielle bidragsytere.

Program fredag 3. november


09:00 Registrering og kaffe
10:00 Åpning dag 1, ved Petter Pilgaard og Lothepus
10:05 Velkommen til Haugesund, ved ordfører Nils Konrad Bua
10:15 Hvordan ønsker stortinget å motivere og gi tilskudd til frivillige ryddeaksjoner. Er det satt noen målsettinger? Ved Linda Merkesdal (Ap) og Ove Trellevik (H), stortingsrepresentanter og medlemmer av energi- og miljøkomiteen på Stortinget
11:00 Paneldebatt
11:35 Støtte til rydding og hvordan vi vurderer søknader som kommer inn. Ved Terje Eckhoff, prosjektforvalter, Handelens Miljøfond
11:55 Hold Norge Rent som partner ved ryddeaksjoner. Ved John Harald Sand, prosjektleder for land forsøpling og kartlegging, Hold Norge Rent
12:15 Tilgjengelig kunnskap, kunnskapshull, og utfordninger ved opprydding på sjøbunn. Ved Marie-Fleurine Olsen, MARFO
12:40 Lunsj
13:35 Mørenot sitt samarbeid med The Ocean Cleanup. Ved Arne Birkeland, Mørenot
14:00 Mikroplast i Norge. Ved Sølvi R. Haugedal, seniorrådgiver sirkulære løsninger, MEPEX
14:25 Hvordan har vi endret håndteringen av plast de siste årene? Ved Jostein Iversen, Grieg Seafood
14:45 Paneldebatt

Den andre dagen av Clean Ocean 2023 vil ha en tydelig praktisk tilnærming, og er kanskje den mest relevante dagen for dykkere.

Temaer som tas opp er formidling av erfaringer rundt opprydding av havbunn, fjerning av spøkelsesteiner, sikkerhet under dykking, bruk av utstyr og finansiering av miljøprosjekter.

Program lørdag 4. november


09:00 Registrering og kaffe
10:00 Åpning dag 2
10:10 Kart som viser marin søppel, ved Njål Tegns-Hagir, Kartverket
10:30 Fridykking og rydding? Klart det går, vi viser hvordan! Ved Elisabeth Tønnesen, Rogaland Fridykkerklubb
10:50 Rydding av fiskeredskap i stor skala, ved Miljøstiftelsen Elv og Hav
11:10 Pause og kaffe
11:50 Søppel skaper engasjement, Plastfabrikken som formidlingsverksted. Ved Bo Fagerli Stoknes, Nordic Ocean Watch
12:10 Natural Seabed: Hvordan rense havet ved å bruke teknologi, innovative løsninger og erfaringer fra marine og maritime næring. Ved Frank Ellingsen, Ocean Front
12:30 Hvordan klare å motivere dykkerklubben til å rydde, år etter år? Hva er viktige motivasjonsfaktorer? Ved Norges Dykkeforbund
12:50 Pause og kaffe
13:00 Hvalen Hvaldimir! Hvilken påvirkning har marin forsøpling på dyrene i havet, og hvorfor vi må bry oss? Ved marinbiolog Sebastian Strand, Marine Mind
13:10 Oppsummering av årets konferanse. Blir vi ferdig og hvor er vi i 2033? Ved Ruben Oddekalv, Norges Miljøvernforbund
13:30 Paneldebatt
14:00 Avslutning

– Utfordringene rundt marin forsøpling har fått mer oppmerksomhet de siste årene, ikke minst med tanke på plast i havet. Likevel er pro­blemet dessverre voksende både i Norge og internasjonalt, sier styreleder i Clean Ocean, Åge Wee.

Formålet med konferansen er å skape engasjement i det offentlige, i næringslivet og blant privatpersoner, slik at det kan legges til rette for nye tiltak som løser utfordringer rundt marin forsøpling.Hvis du vil engasjere deg i miljøsaken er Clean Ocean Conference den rette arenaen for å bygge kompetanse og møte relevante eksperter.

Konferansen arrangeres 3. og 4. november på Quality Hotel Maritim i Haugesund. For mer informasjon om arrangementet, se www.clean-ocean.no.ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Bli yrkesdykker? Søknadsfrist i dag!

    Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. Mandag er det søknadsfrist for kurset som startar til hausten.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Bli minedykker – send søknad nå!

    Minedykkerkommandoen er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre eksplosiver. Du kan søke selv om du ikke har avtjent førstegangstjenesten.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS