Vil ha forbud mot utslipp av kloakk
Tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig, og dyre- og plantelivet sliter med å overleve. Som et av flere tiltak foreslår regjeringen nå å forby fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden.
Vil ha forbud mot utslipp av kloakk
Foto: Christian Skauge
HAVMILJØ

Vil ha forbud mot utslipp av kloakk
Tilstanden i Oslofjorden er svært alvorlig, og dyre- og plantelivet sliter med å overleve. Som et av flere tiltak foreslår regjeringen nå å forby fritidsbåter å slippe ut kloakk i fjorden.
  8. januar 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Det haster å redde livet i Oslofjorden. Regjeringen har allerede satt i gang tiltak for å få ned de høye utslippene av nitrogen fra avløp og jordbruk, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Nå ønsker regjeringen også et forbud mot at fritidsbåteierne kan slippe kloakk rett ut i Oslofjorden. Kloakken må tømmes ved egne mottaksanlegg tilknyttet havnene.

Vannet blir varmere, ferskere og brunere


Tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Fosfor og nitrogen slippes ut i fjorden fra avløp og jordbruk.

Styrtregn og store nedbørsmengder fører økte mengder partikler og brune humusstoffer ut i de store elvene som renner til Ytre Oslofjord.

LES OGSÅ
Livet i fjorden er sterkt truet


Resultatet er mørkere vann, nedslamming av strandområder og algeoppblomstring. Flere av bunnområdene både i indre og ytre fjord har lave konsentrasjoner av oksygen.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Må kanskje betale for dritten


Miljøproblemene gjør at opplevelsen for dykkere, badende båtbrukere og andre som driver friluftsliv, forringes.

– Vi må sette inn alle de tiltakene vi har for å redde Oslofjorden. En friskmeldt fjord vil ikke minst være til glede for båtfolket som bruker sommeren på vannet, sier klima- og miljøministeren.Forslag til forbudet mot utslipp av båtkloakk i Oslofjorden er utarbeidet på oppdrag av Klima- og miljødepartementet av Sjøfartsdirektoratet.

Høringen, og mer informasjon om forslaget, vil publiseres på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider om kort tid.

Kilde: RegjeringenANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Bli yrkesdykker? Søknadsfrist i dag!

    Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. Mandag er det søknadsfrist for kurset som startar til hausten.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Bli minedykker – send søknad nå!

    Minedykkerkommandoen er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre eksplosiver. Du kan søke selv om du ikke har avtjent førstegangstjenesten.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS