Vil ta søksmålet til EFTA-domstolen
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har anket dommen i saken om gruvedumping i Førdefjorden, og ber lagmannsretten forelegge saken for EFTA-domstolen.
Vil ta søksmålet til EFTA-domstolen
Foto: Erling Svensen/Naturvernforbundet
HAVMILJØ

Vil ta søksmålet til EFTA-domstolen
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har anket dommen i saken om gruvedumping i Førdefjorden, og ber lagmannsretten forelegge saken for EFTA-domstolen.
  Pressemelding fra Naturvernforbundet
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Vi reagerer sterkt på dommen fra Oslo tingrett. Nå har vi anket saken, og vi er klare til å ta den helt til Høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Dommen fra tingretten er ikke bare feil, den er også direkte farlig for norsk natur. Hvis den blir stående, frykter vi ikke bare for Førdefjorden. Da kan mange fjorder, vann og elver bli forurenset og ødelagt av gruvedrift og andre næringsinteresser. Det kan vi ikke tillate, sier Gulowsen.

Fjordsøksmålet: Tapte mot staten


Nå har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom levert anken i Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett.

Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden.

LES OGSÅ
Anker dommen i Fjordsøksmålet


Ifølge vanndirektivet kan slik forurensning kun tillates hvis det foreligger overordnede samfunnsinteresser, eller «overriding public interest».

Tingrettens tolkning var at enhver lønnsom aktivitet ville utgjøre en slik godkjent interesse, noe miljøorganisasjonene er sterkt uenige i.

Fortsetter kampen for Førdefjorden


Miljøorganisasjonene ber derfor lagmannsretten om å forelegge dette spørsmålet for EFTA-domstolen for å få en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås.

– Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden er utdatert og forurensende, og det er ingen overordnet samfunnsinteresse, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

LES OGSÅ
Fann raudlista artar i Førdefjorden


– Vi tok denne saken til retten for å hindre at Førdefjorden skal bli ødelagt. Når saken kommer til lagmannsretten handler det om å gi fjorder, vann og elver rettssikkerhet. Vi er ikke motstandere av gruvedrift, men det kan ikke skje på denne måten, sier Blazevicius.

Fjordsøksmålet ble behandlet i Oslo tingrett høsten 2023. I tillegg til anførselen om brudd på vanndirektivet, anførte miljøorganisasjonene også at tillatelsene til sjødeponi bryter med mineralavfallsdirektivet og at det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.

Les alt om Fjordsøksmålet


Dommen fra Oslo tingrett ble offentliggjort 10. januar, og organisasjonene tapte på alle punkter. De ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner. Idømmelsen av saksomkostningene er også en del av anken.

Det er det samme advokatfirmaet, CMS Kluge, som skal føre saken for miljø­organisasjonene i lagmannsretten. De mener at både forvaltningen og Oslo tingrett har feiltolket EUs vanndirektiv.– Vi vil anføre at norske myndigheter har handlet i strid med EØS-avtalen. Derfor ber vi om at saken forelegges for EFTA-domstolen, slik at vi får avklart hvordan vanndirektivet skal forstås, sier Amund Noss, advokat i CMS Kluge.

En slik avklaring kan få stor betydning både for denne saken og for fremtidige saker, og det blir nå opp til lagmannsretten å vurdere om saken skal forelegges for EFTA-domstolen.


ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Bli yrkesdykker? Søknadsfrist i dag!

    Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. Mandag er det søknadsfrist for kurset som startar til hausten.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Bli minedykker – send søknad nå!

    Minedykkerkommandoen er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre eksplosiver. Du kan søke selv om du ikke har avtjent førstegangstjenesten.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS