Advarer om stigende havnivå
Klimaendringer gjør at havet stiger. En ny rapport viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning, dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag.
Advarer om stigende havnivå
Bildet er generert med AI-tjenesten Adobe Firefly
KLIMA

Advarer om stigende havnivå
Klimaendringer gjør at havet stiger. En ny rapport viser at det meste av norskekysten vil oppleve havnivåstigning, dersom den globale oppvarmingen fortsetter som i dag.
  30. april 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Rapporten «Sea level rise and extremes in Norway» beskriver hvordan havet er ventet å stige langs norskekysten mot midten og slutten av dette århundret, og videre mot år 2300.

Det Norsk klimaservicesenter (Kartverket, Meteorologisk institutt, NORCE) og Nansensenteret som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Miljødirektoratet.

LES OGSÅ
Klimaendringene truer havet


– Rapporten viser nok en alvorlig utfordring ved klimaendringene. Havet kommer til å stige når temperaturen i verden øker, sier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro i en pressemelding.

Kombinasjonen av stormflo og bølgepåvirkning kan få betydelige konsekvenser langs den langstrakte Norskekysten.

Klimaendringer truer sårbare kystarter


– Flere områder kan bli liggende under vann – periodevis eller permanent – i fremtiden. Det må vi ta høyde for i planlegging av arealbruk og forsøke å forebygge alvorlig konsekvenser, sier Hambro.

Global oppvarming fører til at havet stiger, både fordi vannet utvider seg når det blir varmere, og fordi is på land smelter og renner ut i havet.

LES OGSÅ
Naturen i endring: Arter på flyttefot


Havnivåstigningen vil variere mellom ulike deler av kysten i Norge, fordi landhevingen etter siste istid er forskjellig.

– I Norge har vi hittil i liten grad opplevd konsekvensene av havnivåstigning, siden landheving veier opp for stigende havnivå, sier miljødirektøren.

Klimaendringene gir dårligere sikt


Rapporten viser imidlertid at situasjonen er i ferd med å endre seg. Noen steder stiger allerede havet mer enn landet hever seg.

Havnivået stiger raskest langs kysten på Sørlandet og Vestlandet og utenfor Nord-Norge, fordi landet i disse områdene hever seg langsommere enn rundt Oslofjorden og i Midt-Norge.



Noen desimeter havnivåstigning kan kanskje høres udramatisk ut, men en slik endring gir økt risiko for oversvømmelser fra havet.

Utsatte områder oversvømmes oftere, og vannet vil nå lengere inn på land. På lang sikt vil deler av Norge bli stående under vann som følge av havnivåstigning.






ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 



Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS