Forbud mot utslipp av kloakk
Miljøtilstanden i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet, og nå settes det i verk tiltak for å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle.
Forbud mot utslipp av kloakk
MILJØ

Forbud mot utslipp av kloakk
Miljøtilstanden i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet, og nå settes det i verk tiltak for å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle.
  9. juni 2024
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
I dag kan fritidsbåtbrukere som ferdes i Oslofjorden tømme kloakk fra båttoalettet i fjorden, så lenge de er mer enn 300 meter fra land.

– Allerede fra 1. juli i år innfører regjeringen et forbud for fritidsbåter mot å slippe ut kloakk i fjorden, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Hvordan står det til i Oslofjorden?


I forbudet er det gitt unntak for enkelte fritidsbåter som er vernet eller fredet av Riksantikvaren.

Hvis fritidsbåtene skal tømme båttoalettet, er alternativet nå å benytte tømmeanleggene for kloakk som finnes ved havnene i Oslofjorden.

LES OGSÅ
Må kanskje betale for dritten


Bakgrunnen for forbudet er at tilstanden til livet i Oslofjorden er alvorlig. Flere av bunnområdene, både i indre og ytre fjord, har lave konsentrasjoner av oksygen på grunn av tilførslene av nitrogen, fosfor, organisk stoff og andre partikler.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Kjemikalier havner i Oslofjorden


Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv i fjorden, forringes i større og større grad.

– Hvis Oslofjorden skal oppnå en bedre miljøtilstand er det behov for en rekke tiltak, og vi må handle nå, skriver Sjøfartsdirektoratet.Forbudssonen for tømming av kloakk fra fritidsbåter er et av tiltakene som skal bedre tilstanden i Oslofjorden.

Målet med forbudet er å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle som bruker fjorden.
Opprinnelig publisert 03.06.2024ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • GPS AS holder kurs i trykkprøving

    Trykkprøving av dykkeflasker er helt nødvendig og skal gjøres med faste intervaller. Nå kan du lære hvordan det gjøres hos Gass og Pusteservice i Drøbak.

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2024 Forlaget Dykking AS