Økt innsats mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling. Dette kom frem da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i går.

Foto: Slettaa Dykkerklubb/Sondre Ski

MILJØØkt innsats mot marin forsøpling

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til økt innsats mot marin forsøpling. Dette kom frem da statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem i går.

  8. oktober 2019
Bevilgningen skal blant annet gå til å følge opp «plastavtalen» – en samarbeidsavtale med næringslivet – og til ordningen «fishing for litter». Fiskeridirektoratets arbeid med opprenskingstokt skal også styrkes.

I dag er alle pliktige til å bringe sitt eget avfall til havn, men det blir ikke mindre plast og annet avfall i havet om alle bare leverer det avfallet de selv har produsert.

– Potensialet for verdiskaping, jobber og matproduksjon i marine næringer er stort, men det krever et rent hav. Bevilgningen skal bidra til at mer avfall kan bli samlet inn og levert vederlagsfritt i flere havner enn i dag, sier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (FrP).

Høyt prioritert område

Arbeidet mot marin forsøpling og redskapsopprydding er et høyt prioritert område for regjeringen og bevilgningene har økt vesentlig de siste årene. Innsatsen har gått fra 2 til 13,4 millioner siden 2013.

Fiskeridirektoratet har gradvis brukt mer midler på opprenskingstokt de siste årene, fra 2 millioner for 5 år siden til 6 millioner i år.

Viktige avtaler

«Fishing for litter» er en ordning som skal sikre at fiske- og havbruksfartøy kan levere eierløst avfall vederlagsfritt i elleve fiskerihavner.

Ordningen ble startet av Klima- og miljødepartementet i 2016 som et toårig prøveprosjekt, og ble videreført i 2019 med et budsjett på to millioner kroner. Dette økes til 2,4 millioner i 2020.

«Plastavtalen» er en avtale mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Kystrederiene, Fiskebåt og Norske Havner. Partene forplikter seg til å ta opp mer avfall fra havet i bytte mot at flere havner enn i dag tar i mot avfallet vederlagsfritt.

Kilde: www.regjeringen.no

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE

ANNONSE

Last inn flere

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 3/2019:

Innhold:

  • NM i UV-foto: Se bildene fra årets NM
  • VRAKLEKSIKON: Z2 Georg Thiele
  • MARINBIOLOGI: Med #sneglebuss i Finnmark
  • FORSKNING: Sjøpølser
  • GROTTEDYKKING: Viroit i Albania
  • HOLD NORGE RENT: Rydd mens du dykker
  • VRAKDYKKING: Chuuk Lagoon i Mikronesia
  • UTSTYRSTEST: Waterproof D7X
  • AKTUELT: De norske VM-lagene i UV-foto
  • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Bladet inneholder også aktuelt og nyheter, oversikt over arrangementer og annet spennende dykkestoff.
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS
padding-left: 20px;