Strengere regler for fiske av leppefisk i 2020

Fiskeridirektoratet innfører krav om ny og mindre åpning i teinene og at bruken av ruser fases ut i fisket etter leppefisk. Kvoten på 18 millioner fisk forblir derimot uendret.

FISKERI

   

OPPDRETTStrengere regler for fiske av leppefisk i 2020

Fiskeridirektoratet innfører krav om ny og mindre åpning i teinene og at bruken av ruser fases ut i fisket etter leppefisk. Kvoten på 18 millioner fisk forblir derimot uendret.

  14. januar 2020
Fiskeridirektoratet har fastsatt reguleringen av fisket etter leppefisk for 2020. I fjor ble det fisket omtrent 19 millioner leppefisk med en verdi på 330 millioner kroner, og kvoten på 18 millioner fisk forblir uendret.

Det betyr at det skal tas ut 4 millioner fisk fra svenskegrensen til Varnes fyr på Lista, 10 millioner fisk herfra til 62° nord og ytterligere 4 millioner fisk på kyststrekningen nord for 62° nord.

Mindre teineåpning, må rapportere posisjoner

Nytt av året er at teineåpningen skal være sirkelformet og ikke større enn 60 mm i diameter. Fiskeridirektoratet innfører også forbud mot bruk av ruser til å fange leppefisk for å redusere bifangst av andre arter.

Ifølge Norges Fiskarlag vil effekten av dette være liten, da det er få som benytter dette redskapet. Yrkesfiskere får anledning til å fortsette med ruser til og med 2021 som en overgangsordning.

I tillegg må de som fisker etter leppefisk rapportere posisjonene med AIS eller VMS. Dette innføres for å kunne gjennomføre kontrollvirksomheten mer effektivt, og skal gi mer presis kunnskap om hvor fisket foregår.Plansje: Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet
Tillater fiske etter stamfisk til oppdrett

Fiskeridirektoratet er positiv til oppdrett av berggylte, og håper dette sikt kan bidra til å redusere fisketrykket på villfanget fisk. Det tillates derfor fangst av berggylte som stamfisk, også i fredningstiden.

Nærmere redegjørelse for endringene og reguleringen kan leses om i saksdokumentene til reguleringsmøtet høsten 2019 og forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2020.


Les også disse sakene:
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Er du interessert i dykkehistorie?

  Norsk Dykkehistorisk Forening er en interesseorganisasjon som arbeider for at et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret, eller en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.

ANNONSE:

ANNONSE:

ANNONSE

Les i siste utgave av bladet Dykking:

Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Servicekampanje på VideoRay

  Hvis du bruker VideoRay til inspeksjonsarbeidet, har du nå muligheten til å få en kostnadsfri sjekk, funksjonstest og tilstandsrapport på utstyret ditt.
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS