Alle kan søke om turistkvote

Reiselivsbedrifter over hele landet kan få tillatelse til å fange kongekrabbe i det kvoteregulerte området, såkalt turistkvote. Søkerne behøver ikke være fra Finnmark.

Alle kan søke om turistkvote

KONGEKRABBEAlle kan søke om turistkvote

Reiselivsbedrifter over hele landet kan få tillatelse til å fange kongekrabbe i det kvoteregulerte området, såkalt turistkvote. Søkerne behøver ikke være fra Finnmark.

  15. juni 2020
Bladet Dykking har undersøkt om de som søker om turistkvote for kongekrabbe må være hjemmehørende i Finnmark. Ifølge Fiskeridirektoratet region Nord er ikke dette ikke er noe krav:

– Vi vurderer det ikke som at det er noe krav til at en turistbedrift/reiselivsbedrift må være lokalt forankret for å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område, skriver seksjonssjef Erling Johan Johansen.

Kongekrabbe område

Bedrifter fra hele landet kan søke om turistkvote for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26º øst.


Teiner i øst, fri fangst i vest

Dette betyr at dykkesentre og reiselivsbedrifter hvor som helst i landet som ønsker å arrangere turer til Finnmark kan søke om turistkvote for kongekrabbe – men krabbene kan bare fanges med teiner.

– Vi viser til at dagens regelverk ikke åpner for dykking og fangst av kongekrabbe, understreker Johansen.

Vest for 26° øst (med unntak av Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) har dykkere og fiskere lov til å fange krabbe, uansett fangstmetode. Årsaken er at men ikke ønsker at kongekrabben skal etablere seg i dette området. Det er fri fangst vest for de blå linjene i kartet:
I det kvoteregulerte området må all fangst skje med teiner, og man må naturligvis ha en kvote. Lokale fritidsfiskere kan fange 10 krabber per husstand i året. Kart: Fiskeridirektoratet


Søknadsfrist 20. juni 2020

Bedrifter som vil søke må være registrert i Brønnøysundregistrene og bedriftens formål må være relatert til turisme. Turister kan ikke på egen hånd drive fangst av kongekrabbe gjennom bedriftens tillatelse.

Fangst av kongekrabbe for turistbedrifter er for 2020 satt som en gruppekvote på 13 tonn, og hver bedrift blir tildelt en egen individuell kvote. Formålet er å legge til rette for en forutsigbar virksomhet.

Den enkelte bedrift er forpliktet til å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk.Endring 15.12.2020: Vi skrev opprinnelig at dykkere lovlig kunne fange kongekrabbe innerst i Porsangerfjorden, så lenge man befant seg vest for 26º øst. Ifølge Fiskeridirektoratet medfører ikke dette riktighet, og vi har derfor fjernet dette fra saken. Vi har også lagt til et kart som viser grensene.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Anbefalinger til vinterdykking

  Det er vinterkaldt i sjøen og flotte dykkeforhold mange steder. Sørg for å holde deg varm og ha godt med lys – her er anbefalingene fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS