Ekspertutvalg for ubåten U-864 er klart

Samferdselsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland fylke.

Ekspertutvalg for ubåten U-864 er klart
Foto: Kystverket

MILJØEkspertutvalg for ubåten U-864 er klart

Samferdselsdepartementet har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere om det finnes ny informasjon om hvilken løsning som er best for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland fylke.

  29. oktober 2020
– Folk på Fedje, og langs vestlandskysten, er engstelige for hva som kan skje med kvikksølvlasten om bord i ubåtvraket som ligger på bunnen av havet. Det er viktig for oss at det vi til slutt velger å gjøre, skal være trygt for mange generasjoner fram i tid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Utvalget skal se på om det er ny teknologi som kan tas i bruk og er ikke låst til de løsningene som allerede er utredet. Målet for utredningen vil være å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

– Jeg er glad for at vi har fått satt sammen et svært kompetent utvalg som skal se på hvilke muligheter som finnes, og gi oss et oppdatert grunnlag å ta en beslutning på, sier Hareide.

U-864

U-864 ble senket 9. februar 1945, og vraket ligger på 140 meters dyp ved Fedje på Vestlandet. Foto: Kystverket


Utvalgets medlemmer:

 • Gro Kielland, styremedlem i bl.a. Aker BP
 • Martha Kold Bakkevig, styremedlem i bl.a. Kongsberggruppen
 • Per Buset, TIOS-Group
 • Sylvia Frantzen, forsker Havforskningsinstituttet
 • Kristin Magnussen, Partner i Menon
 • Viktor Nilsen-Nygaard, Marine Manager Equinor
 • Deborah Oughton, direktør for CERAD og professor ved NMBU
 • Øyvind Voie, Forskningsleder FFI
 • Eric Waymel, Offshore Operations Manager TechnipFMC


Utvalget er uavhengig og medlemmene representerer kun seg selv. Utvalgets rapport skal være klar innen 1. november 2021.

Gro Kielland skal lede ekspertutvalget. Hun har i mange år vært leder innen oljeindustrien og har arbeidet på styrenivå for en rekke selskap. Kielland sier at hun er svært opptatt av at utvalget skal utarbeide et godt grunnlag for at regjeringen skal kunne fatte en endelig beslutning om valg av tiltak.

– Dette er en krevende og viktig oppgave, og jeg er glad for å ha fått oppdraget med å lede et kompetent utvalg med bred og tung erfaring, sier Kielland.

U-864

Målinger utført i 2017 viste at sjøbunnen ved U-864 hadd blitt mer stabil etter at støttefyllingen ved forskipet ble etablert. Illustrasjon: Kystverket


Utfordrende sak

Håndteringen av U-864 er komplisert. Kystverket har gjort et stort og godt arbeid med saken, og har vurdert de tre alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last.

Kystverkets arbeid legges til grunn for utvalgets arbeid, men utvalget vil også kunne vurdere andre alternativer i lys av teknologisk utvikling. Utvalget skal bruke relevant fagkompetanse innenfor ulike relevante miljøer.

Et viktig tema for utvalget vil være å se nærmere på om det finnes løsninger for heving av last eller vrak og last som kan gjennomføres med en lavere miljørisiko enn det som foreligger i dag.

Kilde: Regjeringen
Dykkerulykken i Vadsø:
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • – Vi gjør service for alle dykkere

  Mange tror at Gass og Pusteservice er et servicecenter bare for bransjen, men det er ikke riktig. Her kan også vanlige dykkere levere inn ventiler og flasker til service.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Florida: Perfekt for dykking og snorkling

  Florida Keys er en 190 kilometer lang kjede av spennende øyer som strekker seg sørover fra tuppen av Florida, helt til Key West. Området byr på flott dykking med vrak og vakre korallrev.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS