Endrer ikke grensen for kongekrabbefisket

Av hensyn til naturmangfoldet vil den geografiske grensen for kommersiell fangst av kongekrabbe ligge fast. Dermed påvirkes ikke den frie fangsten vest for 26 grader øst, og dykkere kan fortsatt ta kongekrabbe i disse områdene.

Endrer ikke grensen for kongekrabbefisket

KONGEKRABBEEndrer ikke grensen for kongekrabbefisket

Av hensyn til naturmangfoldet vil den geografiske grensen for kommersiell fangst av kongekrabbe ligge fast. Dermed påvirkes ikke den frie fangsten vest for 26 grader øst, og dykkere kan fortsatt ta kongekrabbe i disse områdene.

  7. desember 2020
– Kongekrabben er en introdusert art som påvirker havbunnen. Å utvide det kvoteregulerte området for kongekrabbe kan ha store konsekvenser for naturmangfoldet. Det vil medføre en risiko for økosystemet som vi i dag ikke har nok kunnskap til å vite konsekvensen av, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen..

Forvaltningen av kongekrabbe er todelt. Skillet går i dag ved 26 grader øst, omtrent midt i Nordkapp kommune. Øst for denne grensen er fangsten kvoteregulert, fordi krabben er en viktig ressurs.

Begrense spredning

Tidligere var det kun fiskere bosatt i Øst-Finnmark som kunne få kongekrabbekvoter. Stortinget vedtok i vår å åpne opp for at fiskere også fra Vest-Finnmark kunne delta i det kvoteregulerte fisket. Vedtaket førte til at det ble stilt spørsmål ved den geografiske grensen.

Vest for 26 grader øst er det fritt fiske, for å hindre at kongekrabben sprer seg videre sørover. I dette området har også dykkere lov til å ta kongekrabbe.

Vær oppmerksom på at det kvoteregulerte området omfatter hele Porsangerfjorden og Kamøyfjorden, vest til en linje mellom Skattøra og Seineset i Magerøyfjorden. Det er fri fangst vest for de blå linjene i kartet:Vitenskapelige studier

Fiskeri- og sjømatministeren har i samråd med klima- og miljøministeren vurdert hvilke konsekvenser det vil ha for naturmangfoldet å flytte grensen for det kvoteregulerte området. Konklusjonen er at den geografiske grensen ikke bør flyttes.

– Gjennom dagens forvaltning oppfyller vi Norges folkerettslige forpliktelser til å begrense spredning av fremmede arter, samtidig som vi bidrar til å opprettholde en lønnsom næring, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Havforskningsinstituttet har gjennomført flere studier av kongekrabbens effekter på økosystemene på havbunnen. Studiene viser at kongekrabbens jakt på andre arter kan medføre at noen arter kan bli helt borte, og endre bunnfaunaen over tid. Miljødirektoratet støtter Havforskningsinstituttets vurdering.

Kilde: Regjeringen.no

Endring 15.12.2020: Vi skrev opprinnelig at dykkere lovlig kunne fange kongekrabbe innerst i Porsangerfjorden, så lenge man befant seg vest for 26º øst. Ifølge Fiskeridirektoratet medfører ikke dette riktighet, og vi har derfor fjernet dette fra saken. Vi har også lagt til et kart som viser grensene.
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Get Wrecked – 12 vrak på én uke

  DykkeBazaar tilbyr nå i samarbeid med Aggressor Fleet en fantastisk reise: Dykkeplanen er en nesten usannsynlig ønskeliste med de beste vrakene i Rødehavet.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Spar 1.850,- på Suunto EON Core

  One Ocean Dive Resort i Kristiansand fortsetter garasjesalget, og gir deg muligheten til å spare masse på blant annet flaskesett, vinge med bakplate, computere og mye mer.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS