Slår alarm: Oslofjorden gror igjen
Oppvekstområder for fisk og smådyr i Oslofjorden blir borte, viser ny kartlegging. Det er viktig med kraftige miljøtiltak for å få ålegras og sukkertare tilbake.

Slår alarm: Oslofjorden gror igjen

Ålegraset i Oslofjorden blir dekket med trådalger. Foto: Eli Rinde/NIVA
HAVMILJØ

 

Slår alarm: Oslofjorden gror igjen
Oppvekstområder for fisk og smådyr i Oslofjorden blir borte, viser ny kartlegging. Det er viktig med kraftige miljøtiltak for å få ålegras og sukkertare tilbake.
  19. juni 2021
☒   ANNONSE:
På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (Niva) kartlagt viktige naturtyper i Oslofjorden. Noen eksempler på slike marine samfunn er ålegrasenger og sukkertareskog.

– Den nye kartleggingen er urovekkende. Resultatene viser en tydelig negativ utvikling i Oslofjorden. Det er derfor viktig med nye tiltak, slik at fjorden ikke gror igjen sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

60 tiltak skal redde Oslofjorden


Sjøgress og alger danner tette enger og skoger på sjøbunnen. De fungerer som skjulested, oppvekstområde og matfat for en rekke marine dyr og planter.

Undersøkelsene viser en ytterligere forverring i Oslofjorden. Når sukkertareskogen forsvinner, blir også oppvekst- og leveområdet for mange andre arter borte.

Dette kan være en viktig årsak til at det blir færre kysttorsk i Oslofjorden.

LES OGSÅ
Oslo trenger en undervannsgartner


På lengre sikt er det fare for at ytterligere økte temperaturer og økt avrenning fra land vil øke nivået av næringssalter og mengde partikler i sjøen.

Dette vil forsterke den negative utviklingen og gjøre oppvekstområdene for fisk og andre marine arter enda vanskeligere i Oslofjorden.

Dette gjør Miljødirektoratet for å bedre forholdene i Oslofjorden:


 • Regjeringen vedtok en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden 30. mars i år, etter forslag fra Miljødirektoratet og andre etater.
 • Planen skisserer en rekke miljøtiltak for å redusere utslippene. Det framgår at den største påvirkningen på fjorden er knytta til overgjødsling (eutrofi), som i all hovedsak skyldes landbruksavrenning og avløp fra husholdningene.
 • Det er også sendt ut nye planer for vannforvaltning på høring, med konkrete tiltak som skal gjennomføres de neste seks årene for å oppnå god miljøtilstand i Oslofjorden.
 • Regjeringen nye tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer inneholder tiltak mot fremmede arter i Norge. Miljødirektoratet følger opp dette.
 • God kunnskap om naturmangfoldet er en grunnleggende faktor for å kunne ta vare på miljøet og sikre en bærekraftig utvikling. Flere andre viktige naturtyper i fjorden skal kartlegges mot 2023.


– Kartlegging av marin natur hjelper oss å forstå sammenhengen mellom arter, naturtyper og miljøforholdene langs kysten. Og til å velge de riktige tiltakene for å gjøre miljøtilstanden i Oslofjorden bedre, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kilde: Miljødirektoratet

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær nattdykking hos ProDykk

  Når solen har gått ned kommer ålen og morilden ut! Løft erfaringene dine med et dykk i mørket, og bli med når ProDykk holder kurs i nattdykking på Diversnight, lørdag 6. november.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer om denne hobbyen? Nå tilbyr Frivannsliv deg et gratis grunnkurs.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Lær nattdykking hos ProDykk

  Når solen har gått ned kommer ålen og morilden ut! Løft erfaringene dine med et dykk i mørket, og bli med når ProDykk holder kurs i nattdykking på Diversnight, lørdag 6. november.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer om denne hobbyen? Nå tilbyr Frivannsliv deg et gratis grunnkurs.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS