Hva skjer med den blå skogen?
Den blå skogen er viktig for mennesker og livet langs kysten, samtidig som den er sårbar for klimaendringer og menneskelig aktivitet. Bli med på nettmøte i regi av Det Norske Vitenskaps-Akademi.
Hva skjer med den blå skogen?
Tareskog med stortare. Foto: Janne Gitmark/NIVA (CC BY SA 3.0)
NETTMØTE

Hva skjer med den blå skogen?
Den blå skogen er viktig for mennesker og livet langs kysten, samtidig som den er sårbar for klimaendringer og menneskelig aktivitet. Bli med på nettmøte i regi av Det Norske Vitenskaps-Akademi.
  15. april 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Globalt utgjør mangrover, sjøgress, tang, tare, tidevannsenger og tidevannssumper tilsammen det som kalles den «blå skogen».

Slike vekster er å finne langs mye av kystlinjen globalt. I Norge er tare den viktigste og mest utbredte typen blå skog.

LES OGSÅ
Kan vi ha både kråkeboller og tareskog?


Alle typene blå skog er truet av menneskelig aktivitet, som global oppvarming, overfiske og økt avrenning fra land. Det har vært store endringer i tarens utbredelse i Norge de siste 50 årene.

Ny forskning viser at tare er på retur også globalt. Hvorfor skjer dette? Og hvilken betydning kan slike endringer ha for karbonlagring, biologisk mangfold og fiske?For å bevare den blå skogen må vi ha en god og helhetlig forvaltning av den menneskelige aktiviteten som påvirker kystsonen og de økosystemene vi har der.

Dette møtet vil ta for seg karbonlagring, beskyttelse av biologisk mangfold og viktigheten av den blå skogen for kommersielle fiskebestander. Hva kan gjøres for å bevare den blå skogen?Innledere er Carlos Duarte, Karen Filbee-Dexter, Lise Øvreås, Kjell Magnus Norderhaug, Mari Bjordal, Kasper Hancke og Sigrid Eskeland Schütz.

Du kan lese mer om innlederne, som er blant de fremste forskerne på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt, på www.dnva.no/detskjer.Kilde: Det Norske Vitenskaps-Akademi


ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Dyreliv i havet: Lær mer om nakensnegler

  Den 7. utgaven av boka Dyreliv i havet er en skattkiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Nå finnes den både i trykt utgave og som eBok, og det er bare én ting å gjøre: Løp og kjøp!

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Hugs å søka om du vil bli yrkesdykkar

  Dykkerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet er ei fagskuleutdanning som gir deg dei fleste sertifikata du treng som yrkesdykkar. No er det snart søknadsfrist for kurset som startar til hausten.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS