Situasjonen er ute av kontroll
– Oppdrettsnæringens livsstilsykdommer er en alvorlig fare for villaks og sjøørret, advarer Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Situasjonen er ute av kontroll
Foto: Eivind Lorenzen, Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)
LEPPEFISK

Situasjonen er ute av kontroll
– Oppdrettsnæringens livsstilsykdommer er en alvorlig fare for villaks og sjøørret, advarer Norges Jeger- og Fiskerforbund.
  12. mars 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Fiskehelserapporten for 2022 viser nok en gang at det er store utfordringer med dyrevelferden i norsk oppdrettsnæring, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i en pressemelding.

Disse utfordringene kommer i tillegg til at næringen ikke synes å få bukt med problemer som truer de ville fiskebestandene.

SE VIDEO
Dette fant de i leppefiskteina


– Både vi, næringen og politikerne vet at oppdrettsnæringen er blant de største truslene for villaks og sjøørret, sier andre nestleder i NJFF Bjarte Erstad.

Rapporten slår fast at lakselus-smitten fra oppdrett er en betydelig trussel for villaks, sjøørret og sjørøye.

Leppefisk

Leppefisk i et oppdrettsanlegg. Foto: Christian Skauge


Videre kommer det frem at dødeligheten i merdene øker. I fjor døde 16,1 prosent av laksen og 17,1 prosent av regnbueørreten etter at de var satt i merdene.

Det er en økning fra både 2020 og 2021. Dermed gikk et rekordhøyt antall oppdrettslaks tapt i 2022.

Mengde lus per oppdrettslaks går ikke ned, til tross for at næringen selv i mange år har sagt at de jobber med tiltak.

Vi som samfunn kan ikke tillate dette lenger.


NJFF mener dette er nok et symptom på at næringen ikke får kontroll, og utgjør en vedvarende fare for våre ville laksefisker.

– Det er dessverre samme historie år etter år. Det er velkjent at laks og regnbueørret både lider og dør i merdene, sier Erstad.

– Mindre kjent er det kanskje at oppdretts­næringen er storforbruker av rensefisk, og at praktisk talt alle disse lider samme skjebne, sier han.

Vil forby leppefisk som lusespisere


Rensefisk er en fellesbetegnelse på små fisk som brukes til å spise lus av oppdrettslaksen i merdene. De vanligste rensefiskene er leppefisk og rognkjeks.

Det meste av leppefisken, ca. 18 millioner individer, fanges langs kysten sør for Trondheim, mens rognkjeksen i stor grad drettes opp.

Selv om bruken ser ut til å avta, satte oppdrettsnæringen ut 36 millioner rensefisk i laksemerdene sine i fjor. I praksis dør all leppefisken i løpet av en produksjonssyklus.

LES OGSÅ
Gir etter for press fra fiskerinæringen


Fagrådgiver i NJFF, Øyvind Fjeldseth, er kritisk til praksisen.

– Næringen tar ut en stor mengde av arter som er viktige for det strandnære økosystemet og settes i merder med et miljø de ikke er fysisk tilpasset, sier han.

Leppefisken flyttes gjerne til anlegg andre steder enn de er fanget, og kan bidra til spredning av sykdommer og parasitter, og bidra til å påvirke lokale bestander genetisk.

Bergnebben har innebygd kompass


– Det verste ved denne historien er i grunn at effekten rensefisk har mot lakselus er høyst diskutabel, sier Fjeldseth.

– Seksti prosent av oppdretterne svarer at de ikke vet hvilken effekt leppefisk har for avlusing. Dette er en praksis det ikke er verdt å fortsette med, sier han.

LES OGSÅ
Lider sultedøden i Oslofjorden


Veterinærinstituttet skriver i rapporten at rensefisk trolig ikke har forutsetningen til å verken tilpasse seg eller mestre laksens oppdrettsbetingelser.

NJFF har lenge krevd at særlig bruk av villfanget leppefisken må opphøre. Veterinærinstituttets rapport viser at man ikke lenger kan forsvare bruk av rensefisk generelt, og villfanget fisk spesielt.

Strengere regler for fiske av leppefisk


– Det finnes ingen gode argumenter som forsvarer å sende 18 millioner ville leppefisk inn i et miljø som fører dem mot en pinefull død, sier Fjeldseth.

– Det er rett og slett et virkemiddel som har utspilt sin rolle. Vi som samfunn kan ikke tillate dette lenger, mener han.Bjarte Erstad påpeker at regjeringen ikke kan tillate videre vekst i en næring som påfører miljøet og de ville laksefiskene så mye skade som de gjør.

– NJFF krever at regjeringen tar et sterkere grep om rammebetingelsene for oppdretts­næringen. All videre vekst i næringen, både nye anlegg og utvidelse av eksisterende, må skje med bruk av lukket teknologi, avslutter Erstad

Kilde: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Opprinnelig publisert 10.03.2023ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

  • Onsdagsdykk på Slemmestad

    Bli med Oslofjorden Dykkesenter til Bjerkåsholmen ved VEAS på Slemmestad onsdag 31. mai! Stedet passer for alle – og nå kan det være mye nakensnegler.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver hos Nemo til helgen

    Rescue Diver er kanskje det viktigste kurset på PADI-stigen, og lærer deg førstehjelp og hvordan skal håndtere en ulykke. Nå har du sjansen til å bli en tryggere dykker!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS