Vil hindre spredning av havnespy
Havnespy har spredd seg på Vestlandet. Miljødirektoratet har undersøkt omfanget, og oppfordrer til en felles dugnad med enkle tiltak som kan bidra til å hindre spredning.
Vil hindre spredning av havnespy
Havnespy på en teine på havbunnen. Foto: Ole Christian Meldahl/Miljødirektoratet
FREMMEDE ARTER

Vil hindre spredning av havnespy
Havnespy har spredd seg på Vestlandet. Miljødirektoratet har undersøkt omfanget, og oppfordrer til en felles dugnad med enkle tiltak som kan bidra til å hindre spredning.
  11. april 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Havnespy, eller japansk sjøpung (Didemnum vexillum), er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista.

Arten legger seg som store tepper på havbunnen, er giftig og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

Foreløpig er det oppdaget havnespy i Engøysundet i Stavanger, flere steder i Haugesund, og ved Askøy utenfor Bergen. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

Havnespy funnet i Haugesund


Havnespy sprer seg raskt, og er en stor trussel for naturmangfoldet i norske havområder.

– Vi synes det er viktig at både privatpersoner og kommersielle aktører som ferdes på havet i disse områdene er klar over situasjonen, og risikoen med å spre havnespy, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Foreløpig finnes det ingen gode metoder for å fjerne havnespy permanent, og fokuset nå er derfor på å begrense spredning av den uønskede arten.

LES OGSÅ
– Det er havnespy overalt


– Vi ønsker vi at alle er med på dugnaden og gjør det de kan. Vi har derfor satt sammen noen konkrete råd og tiltak som kan bidra til å hindre spredning av havnespy, sier Hambro.

Det viktigste tiltaket er å begrense aktivitet i de berørte områdene. Hambro anbefaler derfor å unngå båttrafikk til og fra områdene med havnespy, unngå å fiske og sette teiner, og ikke ankre opp båter.

I tillegg anbefaler Miljødirektoratet følgende tiltak for å begrense spredning av havnespy:

1. Undersøk og rengjør båten


Hvis båten din har ligget til kai/ brygge i et område med havnespy og du skal flytte den, bør du undersøke om du har fått havnespy på båten din.

Dersom du mistenker begroing, kan det være nødvendig å ta opp båten for å undersøke den grundig. Hvis du ser noe som kan være havnespy på båten, anbefales det at du rengjør den på land før den flyttes til andre områder.

Det er da svært viktig at det biologiske materialet (havnespyet) ikke slippes ut i sjøen. Man kan for eksempel legge havnespyet på land, slik at det tørker ut og dør.

2. Undersøk og rengjør teiner og utstyr


Hvis du har utstyr stående i sjøen i områder med havnespy, bør dette rengjøres når det tas opp, og ikke brukes i andre områder før man er sikker på å ha fjernet mulige rester av havnespy.

Dette kan være tau, teiner, fortøyninger, forsknings- og overvåkingsutstyr eller lignende. Havnespy dør hvis det blir lagt i ferskvann eller tørker på land.

3. Rapporter funn til Artsdatabanken


Hvis man mistenker å ha kommet over havnespy oppfordres det til å rapportere funnet til Artsdatabanken, på lenken Artsobservasjoner.no.

Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for spredning.

LES OGSÅ
Flere fremmede arter truer Oslofjorden


Dette kan for eksempel være hvis man eier en fritidsbåt som ligger i et område der havnespy er funnet.

Miljødirektoratet setter nå i gang en kartlegging for å få enda bedre oversikt over hvor og i hvor stor grad havnespy har spredt seg.

Har du funnet en fremmed art?


– I Miljødirektoratet jobber vi nå målrettet for å få mer kunnskap og bedre oversikt over utbredelsen av havnespy, sier Hambro.

Hun legger til at Miljødirektoratet er i dialog med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Artsdatabanken, statsforvalterne og kommunene for å sikre en god koordinering av arbeidet.

– Sammen med lokale aktører og privatpersoner i de gjeldende områdene håper vi å redusere de alvorlige konsekvensene av havnespy, sier Hambro.Aktsomhetsplikten gjelder også kommersielle aktører. For mer informasjon og veiledning om tiltak for skip kan man kontakte Sjøfartsdirektoratet.

Har du sett havnespy når du dykker, eller noe du tror kan være det? Meld fra på Artsobservasjoner.no eller Dugnad for Havet.


Dugnad for Havet
Har du funnet noe du tror er en fremmed art, eller noe du ikke vet hva er for noe? Havforskningsinstituttet vil gjerne ha rapporter om fremmede arter, uvanlige funn og sjeldne fiskearter.

Registrer funnRegistrer funn

Se funnSe funn

Siden dykkerne har en unik mulighet til å oppdage nye marine arter kan nettopp dine observasjoner være av stor verdi!

Les mer på www.dugnadforhavet.no

Kilde: Miljødirektoratet

Opprinnelig publisert 02.12.2021


ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • – Vi gjør service for alle dykkere

    Gass og Pusteservice i Drøbak er ikke bare et servicesenter for bransjen – de tar også imot ventilsett og flasker fra dykkere. Kanskje det er på tide med litt vedlikehold?

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta Advanced-kurs hos OFDS

    Har du tatt grunnkurs i dykking? Ta et skritt videre og bli med på neste PADI Advanced Open Water Diver-kurs hos Oslofjorden Dykkesenter!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS