Vurdering av marine høyrisiko-arter
NIVA har utredet hvordan fremmede arter eller dørstokkarter som er vurdert til kategori «svært høy risiko» på Artsdatabankens fremmedartsliste kan bli anvendt i vurderingen av økologisk tilstand i kystvannforekomster.
Vurdering av marine høyrisiko-arter
Codium fragile (pollpryd) og Sargassum muticum (japansk drivtang). Foto: Camilla W. Fagerli, NIVA
FREMMEDE ARTER

Vurdering av marine høyrisiko-arter
NIVA har utredet hvordan fremmede arter eller dørstokkarter som er vurdert til kategori «svært høy risiko» på Artsdatabankens fremmedartsliste kan bli anvendt i vurderingen av økologisk tilstand i kystvannforekomster.
  5. april 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Rapporten er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, baserer seg på prinsippene for risikovurdering av fremmede arter og prinsippene for fastsettelse av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften.

NIVA har også vurdert kunnskapsgrunnlaget for å kunne bedømme de økologiske effektene av de fremmede artene i en vannforekomst.

Vær på utkikk etter disse artene


– Tilstedeværelse av en fremmed art bør ha en målbar og dokumentert effekt på den økologiske tilstanden i kystvannforekomster for at tilstanden skal kunne nedjusteres, skriver NIVA.

Per i dag er det for lite kunnskap om de marine fremmede høyrisiko-artenes effekt til at tilstanden kan nedjusteres på generelt grunnlag.

LES OGSÅ
Fremmed fisk utgjør risiko


– Dersom fremmede arter skal inngå i tilstandsklassifisering av marine vannforekomster, bør det utarbeides egne indekser for denne påvirkningstypen, skriver NIVA.

Av de 24 marine artene som er vurdert til å ha stor økologisk effekt i artsdatabankens fremmedartsliste anbefaler NIVA å begrense vurderingen til disse 9 artene:

ArtsguppeNavnStatus
AlgerUndaria pinnatifidaDørstokkart
AlgerBonnemaisonia hamifera, krokbærerFremmed art
AlgerCodium fragile, pollprydFremmed art
AlgerDasysiphonia japonica, japansk sjølyngFremmed art
AlgerGracilaria vermiculophyllaFremmed art
AlgerSargassum muticum, japansk drivtangFremmed art
KrepsdyrGammarus tigrinusDørstokkart
KrepsdyrParalithodes camtschaticus, kongekrabbeFremmed art
KappedyrDidemnum vexillum, japansk sjøpung (havnespy)Fremmed art


Artene med * bak navnet er «ikke-marine invertebrater», altså ferskvannsarter som kan leve i brakkvann eller har kun deler av lissyklusen i sjø.

NIVA anbefaler også å vurdere de økologiske effektene av stillehavsøsters (Crassostrea gigas), selv om denne er vurdert til å kun ha middels økologisk effekt av Artsdatabanken.– Vår subjektive vurdering er at arten kan ha en stor økologisk effekt i de habitatene den forekommer i høye tettheter, noe som også beskrives godt i Artsdatabankens oppsummering av arten, heter det i rapporten.

NIVA mener at også japansk spøkelseskreps (Caprella mutica) muligens bør tar med i vurderingen, selv om den er vurdert til å ha middels økologisk effekt.Kilde: Miljødirektoratet


ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen!

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Perfekt gave: Gi bort et dykkekurs

  Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen!

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Perfekt gave: Gi bort et dykkekurs

  Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS