Satte ut 6.000 elvemuslinger
I slutten av mai satte Norsk institutt for naturforskning (Nina) ut tusenvis av småmuslinger i tre elver. Målet er at de utrydningstruede elvemuslingene igjen skal ha livskraftige bestander.
Satte ut 6.000 elvemuslinger
Foto: MrKimm/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
MILJØ

Satte ut 6.000 elvemuslinger
I slutten av mai satte Norsk institutt for naturforskning (Nina) ut tusenvis av småmuslinger i tre elver. Målet er at de utrydningstruede elvemuslingene igjen skal ha livskraftige bestander.
  3. juni 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Elvemusling er en nøkkelart ved at den har stor evne til å rense vannet, og bidrar med næring til bunndyr i elva. Hver musling filtrerer opptil 50 liter vann i døgnet, og fungerer derfor som et lite vannrenseanlegg, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Elvemuslingene har blitt avlet fram fra de opprinnelige stammene i elvene, ved et kultiveringsanlegg for truede elvemuslinger på Austevoll utenfor Bergen.

Utsetting av elvemusling

Jon Magerøy fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) setter ut rundt 2500 nyproduserte elvemuslinger i Teksdalselva på Fosen i Trøndelag 25. mai. Elvemuslingen er i tilbakegang i hele Europa. Norge har mer enn 25 prosent av bestandene i Europa, og har derfor et spesielt ansvar for å bevare den truede og viktige arten. Foto: Sara Zambon/Miljødirektoratet


For tre år siden ble det samlet inn rundt 60 stammuslinger fra Skoelva i Telemark, Rugga i Møre og Romsdal og Teksdalselva i Trøndelag.

I mai hadde de vokst til en lengde på ca. en halv centimeter, og var klare til å tilbakeføres vassdragene. Målet er at disse elvemuslingene skal greie å reprodusere seg i vassdraget.

LES OGSÅ
Nye tiltak mot havnespy


Utsettingen av elvemusling i de tre vassdragene er del av Miljødirektoratets handlingsplan for elvemusling, som gjelder frem til 2028. Arten finnes i rundt 400 lokaliteter i Norge.

Mange elver har problemer med rekrutteringen av elvemuslinger, og en stadig forgubbing i mange vassdrag gjør at om lag en tredel av bestandene står i fare for å dø ut.

Vil ta bedre vare på ålegress og korallrev


– Formålet med utsettingene er at alle gjenværende naturlige populasjoner skal bevares eller styrkes, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Elvemuslingen er i tilbakegang i hele Europa. Norge har mer enn 25 prosent av bestandene i Europa, og har derfor et spesielt ansvar for å bevare den truede arten.Forurensning, tilslamming av elvebunnen og menneskelige inngrep i vassdragene er hovedgrunnene til tilbakegangen.

– Det foregår allerede produksjon av småmuslinger fra andre truede bestander. Neste år skal det tilbakeføres muslinger til fem elver ulike steder i landet, avslutter Ellen Hambro.


Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS