Opprettholder krav om nitrogenfjerning
Miljødirektoratet har avgjort at Fuglevik renseanlegg i Moss må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet. Snart kan flere kommuner måtte gjøre det samme.
Opprettholder krav om nitrogenfjerning
Foto: Christian Skauge
MILJØ

Opprettholder krav om nitrogenfjerning
Miljødirektoratet har avgjort at Fuglevik renseanlegg i Moss må fjerne minst 70 prosent nitrogen fra avløpsvannet. Snart kan flere kommuner måtte gjøre det samme.
  30. juni 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Det er for mye nitrogen i Ytre Oslofjord, som igjen fører til overgjødsling og gjengroing. Hovedkildene til nitrogenet er kommunalt avløpsvann og avrenning fra landbruket.

Å fjerne nitrogen fra avløpsvann er en viktig del av redningsplanen for Oslofjorden, som beskrevet i den helhetlige tiltaksplanen som kom i 2021.

LES OGSÅ
Sukkertaren forsvinner fra Oslofjorden


–Tilstanden til Oslofjorden er kritisk, og det haster med tiltak. For å ha sjans til å redde Oslofjorden må vi stenge krana til mange utslipp og tilførsler som forurenser, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– Fjerning av nitrogen fra avløpsvann er et viktig tiltak for å forbedre miljøet, sier Hambro.

Må fjerne nitrogen fra avløpsvann


I 2020 søkte MOVAR IKS, som drifter Fuglevik renseanlegg i Moss, om ny tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann.

Statsforvalteren i Oslo og Viken svarte med å kreve at anlegget må fjerne minst 70 prosent av nitrogenet fra avløpsvannet.

– Altfor mye nitrogen i Ytre Oslofjord


Selskapet klagde på vedtaket, men Miljødirektoratet opprettholder kravet fra Statsforvalteren. Oppgraderingen kan koste opptil en milliard kroner.

Kommunene kan ta avløpsgebyr fra husstandene for å dekke inn kostnadene for å fjerne nitrogen, i tråd med forurenser-betaler-prinsippet. Den ekstra kostnaden per husstand er estimert til 110 kroner i måneden.

– Ikke urimelig


Miljødirektoratet mener, i likhet med Statsforvalteren, at en slik ekstra kostnad ikke er urimelig, sett i lys av tilstanden Oslofjorden er i, og kan komme i om vi ikke setter inn tiltak.

– Både kommunene og vi som innbyggere må være villige til å investere i fremtiden til Oslofjorden, sier miljødirektør Hambro.

Hva skjer med den blå skogen?


Hun legger til at innbyggerne får en god tjeneste, og kan dra i snora i trygg forvissning om at kommunen tar seg av resten.

– Til gjengjeld får vi alle en renere og rikere fjord vi kan ha glede av i generasjoner fremover, sier Hambro.

LES OGSÅ
Nye tiltak mot havnespy


At nitrogentilførsel er kritisk for tilstanden i Oslofjorden ble konstatert allerede på 1990-tallet. Siden den gang har det likevel vært en negativ utvikling i fjorden.

Problemene i Oslofjorden er sammensatt, og tilstanden varierer i de ulike områdene. Tilførsel av nitrogen må likevel betraktes som et regionalt problem, og nivået av nitrogen i fjorden må reduseres.

Gjødsel skader fisk og bunndyr


– Skal vi redde Oslofjorden må vi også behandle den som en helhet, og ikke separate områder. Vann flyter, og problemene flyter med det, sier miljødirektør Hambro.

Miljødirektoratet sendte 13. mai ut brev til Statsforvalterne i Oslo og Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet med føringer for det videre arbeidet med å få på plass krav om nitrogenfjerning for avløpsanlegg med utslipp til Oslofjorden.– Vi har krav fra både avløpsdirektivet under EØS-avtalen og forventninger fra vår egen regjering om å forbedre vannkvaliteten i Oslofjorden, sier Hambro.

Hun legger til at dette krever et krafttak i kommunene, og flere store renseanlegg med utslipp til Oslofjorden må være forberedt på at det kan komme krav om nitrogenfjerning.

Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Lær mer om nakensnegler

  Boka Dyreliv i havet er en skattekiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Der kan du lære mer om nakensnegler og alt mulig annet du ser når du dykker.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis webinar for rustne dykkere

  Er det lenge siden du var i vannet? Er du litt usikker på teorien? Fortvil ikke – i kveld holder Frivannsliv et gratis oppfriskningskurs for deg som dykker med flasker på ryggen.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS