Vil definere tang og tare som sjømat
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i regelverket slik at tang og tare defineres som sjømat, og dermed kan markedsføres i utlandet.
Vil definere tang og tare som sjømat
Taretypen søl er spiselig. Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet (CC BY-SA 4.0)
SJØMAT

Vil definere tang og tare som sjømat
Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i regelverket slik at tang og tare defineres som sjømat, og dermed kan markedsføres i utlandet.
  10. august 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Regjeringen har vært tydelige på at de ønsker å legge til rette for økt forsking om og mer aktivitet i næringer knyttet til tang og tare og nye marine ressurser.

– Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest bærekraftige sjømatnæring, og her har tang og tare en naturlig plass. Det følger vi nå opp, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

LES OGSÅ
Samarbeider om taredyrking


For å bidra til utvikling av næringen foreslår regjeringen å endre regelverket slik at eksport av tang- og tareprodukter til humant konsum kan ilegges markedsavgift.

Avgiften vil gi Norges Sjømatråd midler til å kunne drive markedsføring av for tang og tare på lik linje med annen sjømat i utlandet.

Trolig lavere miljørisiko enn oppdrett


– Sjømatnæringen er av stor betydning for Norge. Samtidig er det viktig å legge til rette for ytterligere verdiskaping med utgangspunkt i havet. Tang og tare er i så måte en spennende næring med et stort potensial, sier Skjæran.

For at tang og tare til humant konsum skal kunne markedsføres må fiskeeksportloven endres slik at eksporten ilegges markedsavgift.Endringsforslaget innebærer også at eksport av tang og tare til humant konsum ilegges FoU-avgift som vil inngå i budsjettet til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

– Norges sjømatråd gjør et viktig arbeid for norsk sjømatnæring i mange markeder, og skaper verdier for næringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling. De foreslåtte endringene vil bidra til å videreutvikle og øke synligheten for tang og tarenæringen, sier fiskeri- og havministeren.

Høringsfristen er 8. november 2022.Kilde: RegjeringenANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • – Vi gjør service for alle dykkere

    Gass og Pusteservice i Drøbak er ikke bare et servicesenter for bransjen – de tar også imot ventilsett og flasker fra dykkere. Kanskje det er på tide med litt vedlikehold?

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta Advanced-kurs hos OFDS

    Har du tatt grunnkurs i dykking? Ta et skritt videre og bli med på neste PADI Advanced Open Water Diver-kurs hos Oslofjorden Dykkesenter!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS