Overvåker alger i Finnmark
Prosjektet «Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst» i regi av Miljødirektoratet har nå offentliggjort rapporten for 2021. Den samlede tilstanden for Barentshavkysten varierte fra «svært god» til «moderat».
Overvåker alger i Finnmark
Foto: Janne Gitmark, NIVA (CC BY-SA 3.0)
HAVMILJØ

Overvåker alger i Finnmark
Prosjektet «Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst» i regi av Miljødirektoratet har nå offentliggjort rapporten for 2021. Den samlede tilstanden for Barentshavkysten varierte fra «svært god» til «moderat».
  15. september 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Overvåkingsprogrammet skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter i kyst- og fjordområder. Målet er å fange opp uønskede påvirkninger på et tidlig stadium, samt følge med på langsiktige klimaendringer.

Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold som hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking av planteplankton og kjemiske støtteparametere som næringssalter, oksygen, siktdyp, temperatur og saltholdighet.

Kart

Målestedene i Finnmark. Kart: Akvaplan-niva


Akvaplan-niva leder arbeidet med delprogrammene Økokyst Norskehavet Nord og Økokyst Barentshavet med NIVA som underleverandør.

I forbindelse med Økokyst Barentshavet har Rosalyn Fredriksen og Ida Dahl-Hansen fra Akvaplan-niva nylig gjennomført undersøkelser av hardbunn i Varangerfjorden og Tanafjorden.

LES OGSÅ
Samarbeider om taredyrking


En hardbunnsundersøkelse innebærer studier av makroalger som for eksempel tang og tare som vokser på hardbunn.

Fastsittende makroalger vokser der de er mest konkurransedyktige, og de kan derfor danne forskjellige soner nedover i fjæra og ned til nederste voksedyp.

Kan vi ha både kråkeboller og tareskog?


Artssammensetningen og soneringen av makroalger vil variere med temperatur, saltinnhold, strømforhold og næringstilgang.

– Det er derfor viktig å undersøke hvilke arter som finnes i fjæresonen for å kunne spore endringer over tid, skriver Akvaplan-niva.Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av ROV for å bestemme nedre voksegrense for alger og deres sonering ved dybder.

Forskerne har også snorklet for å lettere kunne bestemme artene i tilfeller hvor algene er intakt. Rapporten kan lese på lenken nedenfor.

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Flott vrakdykking på Sørlandet

  One Ocean Dive Resort i Søgne like utenfor Kristiansand ligger perfekt til for dykking på en rekke spennende vrak – ta turen med klubben eller vennegjengen i 2023!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS