Kraftig økning av overfiske
Nær 30 prosent av de kommersielle fiskebestandene i Nord-Øst Atlanteren er overfisket viser en ny, global undersøkelse publisert av Verdens matvareorganisasjon (FAO).
Kraftig økning av overfiske
Foto: Franck Hollander, WWF
OVERFISKE

Kraftig økning av overfiske
Nær 30 prosent av de kommersielle fiskebestandene i Nord-Øst Atlanteren er overfisket viser en ny, global undersøkelse publisert av Verdens matvareorganisasjon (FAO).
  17. oktober 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Hvert år publiserer Verdens Matvareorganisasjon en rapport om statusen i de globale fiskeriene, «The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2022».

Der kommer det frem at i 2019 ble 35,4% av alle verdens kommersielt og datatilgjengelige fiskebestander overfisket.

Den fjerde største økningen i overfiske av totalt femten havområder fra 2017 finner vi i Nord-Øst Atlanteren. Her ble 27,3% av de kommersielle fiskebestandene overfisket i 2019.

Hav

Nær 30 prosent av de kommersielle fiskebestandene i Nord-Øst Atlanteren er overfisket. Foto: MSC


Det er en økning i overfiskede bestander på 6,6% siden 2017. Økningen skyldes hovedsakelig en forverret bestandssituasjon for enkelte bestander av atlantisk villaks, tobis, torsk, lysing og hyse.

– Hvis vi fortsatt ønsker å være en av de mest produktive fiskeriområdene i verden og verdensmestere i fiskeriforvaltning, må Nord-Atlanteren klare å sette presedens for resten av verden, sier Gisli Gislason, programdirektør for MSC Nord-Atlanteren i en pressemelding.

LES OGSÅ
Så dårlig står det til med haiene


På 1960-tallet opplevde fiskerne i Nord-Øst-Atlanteren en total bestandskollaps i det som var verdens største sildestamme – norsk vårgytende sild.

Makrellen fulgte en liknende trend med en sterk redusert bestandssituasjon. Dette var resultatet etter flere år med overfiske.

Politikerne forstod etter hvert alvoret og satt inn effektive forvaltningstiltak. Bestandene klarte derfor å bygge seg opp igjen etter to tiår til et bærekraftig nivå.

LES OGSÅ: Krever forbud mot trålfiske


De siste årene har imidlertid makrell, NVG-sild og kolmule blitt fisket langt over de vitenskapelige rådene som gis av det internasjonale havforskningsrådet (ICES), og de nærmer seg kritiske nivåer for bærekraftig uttak.

Bestandene deles i dag av Norge, EU, Island, Russland, Færøyene, Grønland og Storbritannia.

Statene klarer ikke å enes om en kvotefordeling som er i henhold til vitenskapelige råd, noe som i 2019 førte til at disse artene mistet den internasjonalt anerkjente miljøsertifiseringen MSC.

LES OGSÅ
Alarmerende nedgang i verdens dyreliv


Det er ikke bare forskerne som er skremt over utviklingen – også forbrukerne er bekymret.

– Nye tall fra verdens største forbrukerundersøkelse knyttet til bærekraftig sjømat, Globe Scan (se vedlegg), viser at 49% av norske forbrukere også er bekymret for konsekvensene av overfiske, sier Johan Frøstrup i MSC.

Han forteller at hele 67% av forsbrukerne mener at må vi velge fisk og sjømat fra bærekraftige kilder for å bevare havene våre.

Kikkert

Marine Stewardship Council ble etablert for å ta tak i problemet med uansvarlig fiske. Foto: MSC


Nå pågår de årlige kyststatsforhandlingene. Enighet om en kvotefordeling som sikrer at det ikke tas opp mer fisk enn det som er vitenskapelig anbefalt, er trolig det viktigste tiltak som kan gjøres for å bremse den dramatiske utviklingen av overfiske i Nord-Øst Atlanteren.

– Kyststatsforhandlingene tilbyr en umiddelbar mulighet til å bremse utviklingen, sier Johan Henrik Frøstrup, kommersiell leder for MSC i Norge.– Ingen delegasjoner bør reise fra forhandlingene uten å ha kommet til enighet om en kvotefordeling som sikrer at det ikke tas opp mer fisk enn det som er vitenskapelig anbefalt, sier Gisli Gislason.

Han mener at alle statene har et felles ansvar om å komme til enighet slik at den langsiktige bærekraften til disse viktige nøkkelartene sikres.

– Det er både fisken, økosystemene, fiskeriene, verdikjeden og konsumentene tjent med, understreker Gislason.

Kilde: Marine Stewardship CouncilANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Spennede utdanning: Bli minedykker!

    Minedykkerkommandoen er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre eksplosiver. Du kan søke selv om du ikke har avtjent førstegangstjenesten.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Bryggelys øker sikkerheten i havna

    En ny serie bryggelys fra Wee Marine AS skal øke sikkerheten i havneanlegg. Ett års utvikling ligger bak serien, som har fått navnet No1. Lysene er konstruert for å tåle store påkjenninger – og for å redde liv på mørke dager og kvelder.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS