Havnespy truer Oslofjorden
Miljødirektoratet ber folk si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som nylig ble oppdaget på Koster i Sverige. Dykkere bør være spesielt oppmerksomme.
Havnespy truer Oslofjorden
Foto: Ole Christian Meldahl/Miljødirektoratet
FREMMEDE ARTER

Havnespy truer Oslofjorden
Miljødirektoratet ber folk si fra om de mistenker funn av fremmedarten havnespy, som nylig ble oppdaget på Koster i Sverige. Dykkere bør være spesielt oppmerksomme.
  13. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

– Kosterøyene ligger svært nærme Ytre Hvaler nasjonalpark, og vi er bekymret for at havnespy skal spre seg til kysten av Hvaler, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– Det er havnespy overalt


Hun ber folk som ferdes langs kysten i ytre deler av Oslofjorden om å være oppmerksom på mulige forekomster av havnespy, og melde fra om de ser noe de mistenker kan være den fremmede arten.

Foreløpig er det oppdaget havnespy i fem havneområder i Norge, alle på Vestlandet. Den fremmede arten dekker store områder rundt brygger og kaianlegg, men er også funnet i tareskog og andre naturlige habitat.

Hva hvis du finner havnespy?


Havnespy er beige-oransje, og vokser som en matte på steiner, berg, tau, brygger og andre materialer. Overflaten ser glatt ut, men den er ru å kjenne på.

Hvis du mistenker å ha kommet over havnespy oppfordres du til å rapportere funnet i Artsdatabankens rapportsystem for arter i Norge, Artsobservasjoner.no.

Nye tiltak mot havnespy


Hvis du ferdes i områder der det kan være havnespy kan du gjøre noen enkle tiltak for å redusere risikoen for å spre arten videre:

 • Det viktigste du kan gjøre for å hindre spredning av havnespy er å sjekke båten din og annet utstyr jevnlig, og rengjøre det hvis det har ligget ute i sjøen over lengre tid. Godt vedlikehold vil i stor grad hindre organismer som havnespy å feste seg.
 • Unngå å fiske og sette teiner i områder med havnespy. Vær ekstra oppmerksom hvis du ferdes i områder der du vet at arten finnes.
 • Finner du havnespy på båten eller utstyr så fjern dette på land. Havnespy dør hvis det tørker ut eller legges i ferskvann.


Overvåker kysten av Ytre Hvaler


Etter at havnespy ble funnet på Koster har Miljødirektoratet og Havforsknings­instituttet tatt miljø-DNA-prøver flere steder langs kysten av Ytre Hvaler.

DNA-prøvene vil vise om det er spor av havnespy i vannet, og er derfor en indikasjon på om arten har spredt seg til Hvaler. Resultatene skal komme kommer før jul.

Ytre Hvaler

Foto: Pernille Stensli/Miljødirektoratet


– Får vi noen positive prøvesvar vil vi følge opp med undersøkelser i felt for å dokumentere tilstedeværelsen av havnespy, sier Ellen Hambro.

Miljø-DNA har også tidligere blitt brukt til å kartlegge havnene med størst risiko for innførsel av fremmede arter. Der ble Oslofjorden identifisert som en av områdene med størst risiko.

LES OGSÅ
Forsker på havnespy i Haugesund


Vitenskapskomiteen for mat og miljø har i år jobbet med en risikovurdering av havnespy. Basert på deres anbefalinger jobber Miljødirektoratet sammen med Havforsknings­instituttet for å undersøke tiltak og metoder som kan fjerne arten.

– Foreløpig har vi ikke metoder for å fjerne havnespy permanent fra områder der arten har etablert seg. Fokuset nå er derfor å begrense spredning i størst mulig grad, sier Hambro.

Flere fremmede arter truer Oslofjorden


Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg.

Dette kan for eksempel være hvis man eier en fritidsbåt som ligger i et område der havnespy er funnet.Miljødirektoratet setter nå i gang en kartlegging for å få enda bedre oversikt over hvor og i hvor stor grad havnespy har spredt seg.

Aktsomhetsplikten gjelder også kommersielle aktører. For mer informasjon og tiltak kan kommersielle aktører kontakte Sjøfartsdirektoratet.

Kilde: Miljødirektoratet

Opprinnelig publisert 01.12.2022ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Legg dykketuren til Flåm og Begonia

  Et dykk på vraket av D/S Begonia kombinert med unike smaksopplevelser på Ægir Bryggeri i Flåm blir virkelighet når Flåmsbrygga Hotell tilbyr turer til vraket.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer? Meld deg på gratis grunnkurs på nett hos Frivannsliv.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS