Bunnstoff bidrar til forurensning
Miljødirektoratet anbefaler å konsekvensutrede en mulig lokal forskrift for å regulere utslipp av mikroplast og forurensende stoffer fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden.
Bunnstoff bidrar til forurensning
Foto: Christian Skauge
HAVMILJØ

Bunnstoff bidrar til forurensning
Miljødirektoratet anbefaler å konsekvensutrede en mulig lokal forskrift for å regulere utslipp av mikroplast og forurensende stoffer fra opplagsplasser for fritidsbåter i Oslofjorden.
  20. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
På oppdrag fra Miljødirektoratet har COWI gjennomført undersøkelser og beregninger av utslipp av mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer på slipper og opplagsplasser for fritidsbåter.

– Beregningene er basert på tall fra prøver og målinger som er gjennomført i tre småbåthavner, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Klimaendringene gir dårligere sikt


Det er usikkerhet ved beregningene, men med den foreslåtte utslippsfaktoren og antall fritidsbåter i Norge har COWI anslått at det årlige utslippet i Norge fra alle opplagsplasser er 9 kg TBT, 2 tonn mikroplast, og 87 tonn kobber per år.

Det vil i så fall utgjøre om lag sju prosent av det norske totalutslippet av kobber. Miljødirektoratet er overrasket over utslippet av tributyltinn (TBT), som ble forbudt i 1990.

LES OGSÅ
Vrakpant på kasserte fritidsbåter


– Vi har ingen sikker forklaring på hva årsaken til funnene er, men det er naturlig å anta at dette skyldes gammel aktivitet, skriver direktoratet.

Kilden til forurensningen er i hovedsak bunnstoffet på båtene. Beregningene i rapporten tyder på at utslippene først og fremst kommer når båtene spyles.

LES OGSÅ: Havnespy truer Oslofjorden


Så mye som 50 prosent av utslippet fra bunnstoffet stammer fra behandlingen av båtene mens de ligger på land, mens resten stammer fra båter når de ligger i sjøen.

Eldre studier har antydet at kun 20 prosent kom fra båter på land. De nye tallene viser at tiltak på land vil ha større betydning enn tidligere antatt.Miljødirektoratet har ved oversendelsen av rapporten til Klima- og miljødepartementet, foreslått å utrede en lokal forskrift for opplagsplasser.

Begrunnelsen for dette er at miljøtilstanden i Oslofjorden er dårlig og at det er svært mange fritidsbåter i området.Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

Global Underwater Explorers tilbyr kurs for nybegynnere, erfarne dykkere og tekniske kurs for dyp dykking, grottedykking og dykking med rebreather. GUEs mål er å utvikle dine ferdigheter, effektive prosedyrer for problemløsning og gjøre deg til en bedre dykker.


 

Annonsørinnhold:

  • Onsdagsdykk på Slemmestad

    Bli med Oslofjorden Dykkesenter til Bjerkåsholmen ved VEAS på Slemmestad onsdag 31. mai! Stedet passer for alle – og nå kan det være mye nakensnegler.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Rescue Diver hos Nemo til helgen

    Rescue Diver er kanskje det viktigste kurset på PADI-stigen, og lærer deg førstehjelp og hvordan skal håndtere en ulykke. Nå har du sjansen til å bli en tryggere dykker!
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS