Alger skal rense avløpsvann
Kan alger løse problemene i Oslofjorden og samtidig bidra til en sirkulær økonomi? – Ja, tror forskerne bak ALGECO-prosjektet, som skal eksperimentere med gjenbruk av avløpsvann.
Alger skal rense avløpsvann
Mikroskopbilde av alger. Foto: Michael Li/ALGECO-prosjektet
ALGER

Alger skal rense avløpsvann
Kan alger løse problemene i Oslofjorden og samtidig bidra til en sirkulær økonomi? – Ja, tror forskerne bak ALGECO-prosjektet, som skal eksperimentere med gjenbruk av avløpsvann.
  8. desember 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– ALGECO tar sikte på å utvikle innovative og kostnadseffektive teknologier for å omdanne kommunalt behandlet avløpsvann fra avfall til levedyktige algebaserte produkter, sier Margarida Costa, prosjektleder og forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Næringsstoffer i vannet kan skape algeoppblomstringer som gjør det lite egnet for bading og dykking, og det påvirker også leveforholdene for fisk og andre arter.

Dyrking av alger

Slik dyrkes algene innendørs. Foto: Michael Li/ALGECO-prosjektet


Slike problemer har fått mye oppmerksomhet de siste årene, ikke minst i Oslofjorden og Mjøsa. En viktig årsak til uønskede algeoppblomstringer er næringsstoffer som kommer fra avløpsvannet vårt.

Selv om mesteparten av næringsstoffene fjernes fra vannet i kommunale renseanlegg, vil fortsatt noe nitrogen (N) og fosfor (P) følge med ut i fjorden.

Algedyrking

Alger har mange ulike bruksområder. Figur: ALGECO-prosjektet


Dette er stoffer som kunne vært utnyttet til andre formål, men som i stedet forsvinner ut med vannet. Hva om vi heller kunne bruke alger til å ta opp næringsstoffene før de havner i miljøet?

Det skal forskerne i ALGECO nå prøve å finne ut av. Ved å bruke alger som en del av renseprosessen håper de at enda mer av næringsstoffene i avløpsvannet kan tas opp og samtidig skape ny verdi.

Kan bli til nye produkter


Næringsstoffene algene tar opp fra avløpsvannet kan nemlig i sin tur bli til nye produkter som organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel til hagebruk.

Slik gjenbruk kan bli et viktig steg på veien mot det grønne skiftet og en sirkulær prosess i avløpsbransjen.

Algedyrking

Algekulturene tar opp næringsstoffer fra avløpsvannet. Foto: NIBIO/ALGECO-prosjektet


ALGECO står for Cost-effective ALGae technology to promote circular ECOnomy development of Norwegian wastewater treatment plants (altså «kostnadseffektiv algeteknologi for utvikling av norske avløsvannanlegg innen sirkulær økonomi»).

Prosjektet består av en gruppe med norske og internasjonale forskere, ledende industriaktører og innovatører.

LES OGSÅ
Skal fange CO2 med sukkertare


Sammen har de en nullvisjon for avfall, drevet frem av de såkalte tre R-ene (Reduce, Reuse, Regenerate), eller redusere, gjenbruke, fornye på norsk.

Norges største renseanlegg Veas er en av partnerne i ALGECO. De håper prosjektet kan bidra til deres mål om null uønskede utslipp fra anlegget.

Algedyrking

ALGECO tester hvilke algetyper som trives best i avløpsvannet. Foto: ALGECO-prosjektet


– Tilnærmingen i ALGECO samsvarer godt med vår visjon mot 2040: ingen uønskede utslipp av næringsstoffer til Oslofjorden, redusere CO2-utslipp, skape inntekt fra avløpsressursene og være en aktør i samfunnsutviklingen, sier Rune Holmstad, senior prosjektleder i Veas.

Han legger til at dersom prosjektet lykkes i å bidra til å utvikle en teknologi som kan skaleres til fullskala, innenfor en sunn økonomisk ramme, vil det gi et viktig bidrag.

I løpet av de neste årene skal ALGECO blant annet:


 • Teste hvilke algearter som egner seg best til avløpsvann
 • Gjøre forsøk med avløpsvann fra Veas og utvalgte algekulturer
 • Forske på de ulike mulighetene for å gjenbruke biomassen fra algene
 • Gjøre forsøk med planter og jord for å sikre at produktene er trygge å bruke
 • Utforske markedsmulighetene for den nye teknologien og produktene


Prosjektgruppen består av svært erfarne forskergrupper med kompetanse innen mikroalger, bioteknologi, molekylær systematikk, jordkjemi, plantevitenskap og miljøøkonomi.

I tillegg skal samfunnsøkonomer være med og vurdere om prosessen kan gi grunnlag for en ny, bærekraftig verdikjede for renseanlegg.ALGECO er et samarbeid mellom NIVA, SINTEF Energi, NMBU, UiA, UiO, NIBIO og Universitetet i Queensland, Australia, med Bioskiva AS og Veas som industrielle partnere.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjektnr. 320079), og varer til tidlig i 2025. Du kan følge utviklingen på lenken under.
Kilde: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Legg dykketuren til Flåm og Begonia

  Et dykk på vraket av D/S Begonia kombinert med unike smaksopplevelser på Ægir Bryggeri i Flåm blir virkelighet når Flåmsbrygga Hotell tilbyr turer til vraket.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Gratis grunnkurs i fridykking

  Vil du begynne med fridykking, men har ikke fått tatt kurs? Kanskje du har kjøpt en utstyrspakke og vil lære mer? Meld deg på gratis grunnkurs på nett hos Frivannsliv.
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS