Fangst av kongekrabbe i 2023
Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø i 2023, uten vesentlige endringer fra foregående år.
Fangst av kongekrabbe i 2023
KONGEKRABBE

Fangst av kongekrabbe i 2023
Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø i 2023, uten vesentlige endringer fra foregående år.
  3. januar 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– Kongekrabben fører til stor verdiskaping i Øst-Finnmark og gir ringvirkninger utover landsdelen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Stabilitet og forutsigbarhet for fiskerne har vært det viktigste. Det blir heller ikke i år lov for dykkere å ta kongekrabbe øst for 26°Ø.

Ikke lov å ta krabbe i Porsangerfjorden


Totalkvoten er fastsatt til 2.375 tonn hannkrabber og 120 tonn hunnkrabber i 2023. Det er i tillegg avsatt 1 tonn hannkrabbe til fritidsfiske, 4 tonn til forskning og 13 tonn til turistfiske- og reiselivsbedrifter

Det er også avsatt 100 tonn til bifangst i fiske med bunngarn og bunnline, samt 15 tonn til av ungdomsfangstordningen og 5 tonn til undervisingskvote.April måned er stengt for fangst av kongekrabbe av hensyn til skallskiftet, men aktivitet fra reiselivsbedrifter er unntatt fordi det skjer i begrenset omfang.

Det er i tillegg vedtatt kortvarige perioder med stengning for å tilrettelegge for forskningstokt i og utenfor det kvoteregulerte området. Også her er reiselivsbedrifter unntatt.

Kilde: RegjeringenANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

  • Er du interessert i dykkehistorie?

    Norsk Dykkehistorisk Forening arbeider for at det som både er et yrke, en hobby, en del av det norske forsvaret og en vitenskap skal få belyst og bevart sin historie.

ANNONSE:

Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020-22 Forlaget Dykking AS