Sukkertare settes på redningsliste
En bredt sammensatt direktoratsgruppe anbefaler å sette fire nye naturtyper på en egen redningsliste. En av dem er sørlig sukkertareskog.
Sukkertare settes på redningsliste
Sukkertare gir skjul for fisk og smådyr. Foto: Per Arvid Åsen, Miljøstatus
HAVMILJØ

Sukkertare settes på redningsliste
En bredt sammensatt direktoratsgruppe anbefaler å sette fire nye naturtyper på en egen redningsliste. En av dem er sørlig sukkertareskog.
  31. mai 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
– For å redde den mest sårbare naturen må vi gjøre slik vi er blitt enige om i naturavtalen fra Montreal: Hensyn til naturens verdi må tas av alle relevante myndigheter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I dag blir 23 arter og 12 naturtyper fulgt opp spesielt gjennom en plan som er vedtatt av regjeringen. Naturtypene som nå foreslås tatt inn i lista er alle kritisk eller sterkt truet.

LES OGSÅ
Dette truer tareskogen


Sukkertareskog finnes langs hele norskekysten i de mer beskyttede delene fra fjæra og ned til 20 meters dyp.

Som sørlig sukkertareskog regnes forekomstene som finnes i Nordsjøen og Skagerrak, hvor den største delen av bestanden finnes i Vestland fylke.

☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:


Sukkertareskogen er hjem for et stort mangfold av arter som børstemark, krepsdyr, bløtdyr med mer, og mangfoldet er viktig for et stabilt økosystem.

Sukkertare tar også opp næringssalter og CO2, og kan dermed rense vannet for uønskede utslipp.Disse tiltakene er viktige for å forbedre rødlistestatusen sukkertare:

  • Flere sektorer, for eksempel kommuner, oppdrettsnæring og jordbruk, må redusere forurensning
  • Fiskerisektoren bør styrke kystbestandene av arter høyt oppe i næringskjeden, slik som kysttorsk


– Vi er forpliktet gjennom Ospar-konvensjonen til å ta særlig hensyn til sørlig sukkertareskog, og naturtypen er sterkt truet, sier Ellen Hambro.Kilde: MiljødirektoratetANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Begynne å dykke - eller ta et videregående kurs?

 

IANTD tilbyr opplæring på alle nivåer fra nybegynner til avansert teknisk nivå. Organisasjonen var først ute med forskjellige kurs i teknisk dykking på 90-tallet. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr IANTD-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Gi et dykkekurs i gave

    Et dykkesertifikat er en gave man har glede av hele livet. Gi et gavekort på SSI Open Water Diver hos ProDykk Oslo til en du er glad i – teorien kan man ta hjemme på sofaen.

ANNONSE:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Dyreliv i havet: Lær mer om snegler

    Den 7. utgaven av boka Dyreliv i havet er en skattkiste for dykkere med interesse for marinbiologi. Den finnes både i trykt utgave og som eBok, og det er bare én ting å gjøre: Løp og kjøp!
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS