Fant tusen missiler i Mjøsa
Undersøkelser viser at langt større mengder ammunisjon enn tidligere antatt ble dumpet i Mjøsa. Et område av bunnen er dekket av rundt tusen Sidewinder-missiler.
Fant tusen missiler i Mjøsa
Haleroret til et Sidewinder-missil. Foto: NTNU
AMMUNISJON

Fant tusen missiler i Mjøsa
Undersøkelser viser at langt større mengder ammunisjon enn tidligere antatt ble dumpet i Mjøsa. Et område av bunnen er dekket av rundt tusen Sidewinder-missiler.
  6. mai 2023
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og ned til Totenvika. Det har vært dumpet ammunisjon fra Raufoss fabrikker og Forsvaret i Mjøsa fra 1940 og fram til 1970.

– Det er blitt sagt at det er dumpet et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til håndvåpen, sier sjefsforsker Arnt Johnsen ved FFI.

Ammunisjon

Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa. Foto: NTNU

Han forteller at FFI har opplysninger som tilsier at det kanskje kan ha blitt dumpet ti til tjue ganger så mye i Mjøsa.

– Vi har kilder som forteller at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag. Denne trafikken foregikk over mange år. Funnene våre bygger opp under at mengden er langt over det som er blitt sagt, sier han.

LES OGSÅ
Se opp for farlige giftampuller


I en årrekke prøveskjøt Raufoss fabrikker også luft-til-luft-missilet Sidewinder. Det ble skutt fra Fjellhaug, et stykke sør for Skreia på Toten.

De tre meter lange rakettene landet i vannet fire til seks kilometer fra utskytings­rampen. Rundt tusen slike sank ned på 3-400 meters dyp i et lite område.

☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:


Her ligger de fremdeles, tett i tett og godt synlige på bildene som FFIs under­vannsfarkost Hugin fanget opp under sitt tokt i denne delen av Mjøsa i fjor høst.

– Vi er rimelig trygge på at disse missilene utgjør liten miljørisiko. Det er trolig ikke sprengstoff i dem. I praksis er dette en stor samling tomme aluminiumsrør, sier forskerne.

Hugin

Den autonome undervannsfarkosten «Hugin» var sentral i kartleggingen av Mjøsa. Foto: FFI


I Totenvika hadde Raufoss fabrikker egne båter for dumping. Ammuni­sjonen kan inneholde miljøskadelig kvikksølv, bly og kobber. FFI-forskerne understreker likevel at disse stoffene vil lekke ut sakte i ferskvann, som følge av lav korrosjon.

– Det viktigste blir nok ikke å få dette opp, men å overvåke situasjonen, sier Arnt Johnsen. Det er ikke funnet konkret dokumentasjon på type ammunisjon, mengde og dumpeplass.Bakgrunnen for prosjektet er at Miljødirektoratet har gitt forsvarssektoren et pålegg om å kartlegge utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa.

Mjøsa er drikkevann for fem kommuner og det er 11 drikkevannsuttak i Mjøsa. FFI legger fram en fullstendig rapport fra undersøkelsene sine i høst.

Kilde: Forsvarets forskningsinstituttANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

 

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.

 

 

 

Annonsørinnhold:

  • Ta PADI Open Water i Halden

    Hvis vil begynne å dykke, så er det første skrittet å ta et PADI Open Water grunnkurs. Hos Halden Dykkersenter kan du lære å nyte verden under vann neste uke!

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Nudibranch Safari på Gulen neste uke

    Nakensneglesafarien på Gulen Dykkesenter er den viktigste møteplassen for entusiaster og eksperter. Den tolvte utgaven av workshopen arrangeres 23.–28. april.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS