Pass på minstemålet under UV-jakt
Alle som fisker eller driver med undervannsjakt i sjøen i Norge må følge reglene om minstemål. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Pass på minstemålet under UV-jakt

Det er ikke minstemål på lyr – men med mange andre arter må man passe på. Foto: Christian Skauge
UNDERVANNSJAKT

 

Pass på minstemålet under UV-jakt
Alle som fisker eller driver med undervannsjakt i sjøen i Norge må følge reglene om minstemål. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.
  14. oktober 2021
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Det beste er å prøve å tilpasse fangsten slik at man unngår å få fisk under minstemål. For undervannsjegere er ikke dette noe problem, siden de velger hvilken fisk de skyter.

Undervannsjakt er dermed en svært miljøvennlig form for fiske – men husk at alt ser 33% større ut under vann.

Hvis man får fisk under minstemål, kan man fukte hendene i sjøen, løsne fisken forsiktig fra redskapen og slippe den ut igjen. Dersom den er død eller ikke levedyktig, kan man spise den.

Hensikten med minstemål er å bidra til at folk flest fisker etter stor og voksen fisk i stedet for småfisk, ikke å straffe folk.

Det er ikke minstemål på makrell og sei, så sant man ikke skal selge fangsten. Det er heller ikke minstemål på brosme, steinbit og lyr.

I tillegg til reglene om minstemål må dykkere og UV-jegere også være oppmerksom på hvilke arter som er fredet. Dette gjelder naturligvis også for fritidsfiskere.

Minstemål for de forskjellige artene:


</tr
Art Lengde
Blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) 45 cm
Breiflabb i garnfiske (Lophius piscatorius) 60 cm
Glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis) 25 cm
Hummer (Homarus gammarus)
– dykkere har ikke lov å fange hummer
– på Skagerrakkysten er det innført maksimalmål på 32 cm
25 cm
Hvitting (Merlangius merlangus) 32 cm
Hyse (Melanogrammus aeglefinus)
– nord for 62°N
– sør for 62°N

40 cm
31 cm
Kamskjell (Pecten maximus) 10 cm
Krabbe (Cancer pagurus)
– fra svenskegrensen til og med Rogaland
– resten av landet

11 cm

13 cm
Kveite (Hippoglossus hippoglossus)
– maksimumsmål: kveite over 200 cm skal ikke fanges, eller slippes ut umiddelbart
80 cm
Lomre (Microstomus kitt) 25 cm
Lysing (Merluccius merluccius) 30 cm
Makrell (Scomber scombrus) 30 cm
Piggvar (Scophthalmus maximus) 30 cm
Rødspette (Pleuronectes platessa)
– øst for Lindesnes
– vest for Lindesnes
– i Børgin innerst i Trondheimsfjorden er rødspetta fredet fra 1. februar til 30. juni gjennom en lokal forskrift med hjemmel i havressursloven

29 cm
27 cm
Sandflyndre (Limanda limanda) 23 cm
Sei (Pollachius virens) 30 cm
Sei (Pollachius virens)
– Nord for 62° N
– Sør for 62° N

45 cm
40 cm
Skrubbe (Platichthys flesus) 20 cm
Slettvar (Scophthalmus rhombus) 30 cm
Sjøkreps (Nephrops norvegicus) 13 cm
Sjøørret (Salmo trutta)
– Nordland, Troms og Finnmark
– resten av landet
– det er ikke lov å ta laks, sjøørret og annen anadrom fisk med harpun

30 cm
35 cm
 
Smørflyndre, mareflyndre (Glyptoceophalus cynoglossus) 28 cm
Torsk (Gadus morhua)
– nord for 62°N
– sør for 62°N
– fra 15. juni 2019 er det forbudt å fange torsk fra svenskegrensen til Telemark

44 cm
40 cm
Uer (Sebastes norvegicus) 32 cm


Tabellen er oppdatert pr. 14.10.2021.


Man vet ikke nøyaktig hvor mye fritidsfiskere henter ut av fjordene og de kystnære områdene, men det er såpass mye at det har innvirkning på bestandene.

Du tenker kanskje at det du fisker ikke betyr så mye, men det vi til sammen tar opp blir en god del i løpet av et år.Vi er heldige som kan leve i tett samspill med naturen og havet og bruke sjøen til matauk. Det privilegiet må vi ta vare på og i fellesskap gjøre vårt beste for at liten fisk kan vokse seg stor, gyte og få mange etterkommere.

Alle minstemål står i Forskrift om utøving av fiske i sjøen, som du finner på lenken nedenfor.Kilde: Fiskeridirektoratet

Opprinnelig publisert 29.07.2019

ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PADI er verdens største utdanningsorganisasjon med omtrent 135.000 instruktører og divemastere verden over. De fleste dykkesentrene i Norge utdanner dykkere etter PADIs modell - du finner en oversikt i bransjeregisteret.


Annonsørinnhold:

 • Vinterdykking: Er du klar for kulda?

  Det er vinterkaldt i sjøen og flott sikt mange steder. Nå er det viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm, og det kan du gjøre med elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm...
Siste videoer:
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

Scuba Schools International tilbyr kurs fra begynnernivå til instruktør. De har også et bredt utvalg av emnekurs og videregående kurs som rebreatherdykking og extended range. Flere av dykkesentrene i bransjeregisteret tilbyr SSI-kurs.


Annonsørinnhold:

 • Vinterdykking: Er du klar for kulda?

  Det er vinterkaldt i sjøen og flott sikt mange steder. Nå er det viktig å sørge for å holde seg skikkelig varm, og det kan du gjøre med elektriske varmesystemer fra Fue.no.

ANNONSE:

ANNONSE:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Les i siste utgave av bladet Dykking:
Image

Innhold, Dykking nr. 2/2020:

Innhold:

 • DYKKEMEDISIN: Stor COVID-19 SPESIAL
 • VRAKDYKKING: RMS Lusitania
 • UNDERVANNSFOTO: Ocean Art Photo Contest
 • RUNDEFUNNET: En tingbok forteller
 • GRUVEDYKKING: Norges svar på Tuna-Hästberg?
 • DYKKEMÅL: Dybdekart fra Lygnstøylvatnet
 • DYKKEREISE: Ponza i Italia
 • UTSTYRSTEST: KISS Sidewinder
 • PRODUKTNYTT: Nytt og nyttig på markedet

Abonnér på bladet Dykking og få spennende dykkestoff levert portofritt i postkassen!
ANNONSE:

Annonsørinnhold:

 • Dykk i verdens sterkeste malstrøm

  Saltstraumen byr på noen av de heftigste dykkeopplevelsene som finnes – ikke bare i Norge, men i hele verden. Det er ganske enkelt noe eget med verdens sterkeste malstrøm...
Siste videoer:
logo
Bladet Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 


© 2020 Forlaget Dykking AS