Færre enn 350 nordkapere igjen
Hvert år i oktober publiserer North Atlantic Right Whale Consortium (NARWC) nøkkeltall fra sin årlige rapport om statusen til nordkaperen, en av de mest truede store hvalene i verden.
Færre enn 350 nordkapere igjen
En nordkaper i Bay of Fundy i Canada. Foto: Lindsay Hall, New England Aquarium
HVAL

Færre enn 350 nordkapere igjen
Hvert år i oktober publiserer North Atlantic Right Whale Consortium (NARWC) nøkkeltall fra sin årlige rapport om statusen til nordkaperen, en av de mest truede store hvalene i verden.
  26. november 2022
☒   ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
Rapporten viser en nedadgående trend for bestanden av nordkapere. Menneskelig påvirkning hindrer den kritisk truede artens evne til å overleve og reprodusere seg.

Ifølge konsortiet er det nå færre enn 350 nordkapere eller nordatlantiske retthvaler igjen i verden.

Nordkaperen trues av skipstrafikk


I fjor rapporterte NARWC at bestandsestimatet for 2020 var 348 individer. Foreløpig ser det ut til at bestanden har sunket til 340 individer i 2021.

– Selv om utviklingen ser ut til å flate noe ut, er den triste virkeligheten at bestanden av nordkapere fortsetter å gå tilbake, sier forsker Heather Pettis ved North Atlantic Right Whale Consortium.

LES OGSÅ
Skipstrafikk lager trøbbel for blåhval


I sin rapport uttrykker forskerne også bekymring for de 15 kalvene som ble født i 2022. Antallet er lavere enn de 18 som ble født i 2021 og langt under gjennomsnittet på 24 kalver årlig tidlig på 2000-tallet.

Forskning viser at størrelsen på hunnhvalene i gjennomsnitt har blitt mindre. Små hunner produserer færre kalver enn store hunner.

Nordkaper og kalv

Et sjeldent syn: Nordkaperen «Half Note» og hennes kalv, fotografert utenfor kysten av Georgia. Foto: Clearwater Marine Aquarium Research Institute


– Vi må helt tilbake til 2001 for å finne et tilsvarende lavt antall individer. I det påfølgende tiåret økte bestanden med 150 dyr, noe som viser at arten kan overleve hvis vi slutter å skade og drepe dem, sier seniorforsker Philip Hamilton ved New England Aquarium.

Kollisjoner med skip er den vanligste dødsårsaken for nordkaperen. Hvalene kan også vikle seg inn i fiskeredskaper eller spøkelsesgarn og drukne.Hittil i år har det ikke blitt rapportert om nordkapere som har mistet livet etter kollisjoner med skip, men to tredjedeler av dødsfallene er udokumenterte.

– Dette er absolutt bra og gir grunn til forsiktig optimisme. Samtidig fortsetter vi å se uholdbart mange skader forårsaket av mennesker på hvalene, sier Scott Kraus, leder av North Atlantic Right Whale Consortium.

Opprinnelig publisert 06.11.2022ANNONSE:

Annonsørinnhold:

ANNONSE:
ANNONSE:

Vil du begynne å dykke?

PSS tilbyr utdanning fra grunnkurs til instruktør, og har kategorier for profesjonelle dykkere - fridykking, sportsdykking, teknisk dykking og førstehjelp/redning. I bransjeregisteret finner du dykkesentre som tilbyr PSS-kurs.


Annonsørinnhold:

ANNONSE:

Annonsørinnhold:

  • Fotografit holder fotocamp i Egypt

    Den danske UV-fotospesialisten Fotografit byr på en spennende fotoreise og workshop med individuell undervisning i UV-foto. Turen går til Dive Camp Nakari i april 2024.
Siste videoer:
ANNONSE:
ANNONSE:
Facebook
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
ANNONSE:
logo
Dykking har siden 1983 blitt gitt ut av Forlaget Dykking AS. Redaktør: Christian Skauge

 

Forlaget Dykking AS
Postboks 6654 Etterstad, 0609 Oslo
Org. nr. 936558496

 Avmelding fra nyhetsvarsler
© 2023 Forlaget Dykking AS